Justyna Lis

Justyna Lis

24 stycznia 2014 r. Komisja Europejska wydała decyzję potwierdzającą dofinansowanie unijne dla projektu pn. Budowa zespołu siłowni wiatrowych KUKINIA o mocy 28MW. Projekt jest realizowany w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

To już druga decyzja Komisji Europejskiej (KE) potwierdzająca wkład unijny dla projektów polegających na wytwarzaniu energii ze źródeł odnawialnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Do tej pory KE wydała dziesięć decyzji dla inwestycji z sektora energetyki. Trzy z nich dotyczą gazociągów przesyłowych, dwa połączenia elektroenergetycznego Polska-Litwa, trzy podziemnych magazynów gazu oraz jedna budowy farmy wiatrowej. Unijne wsparcie dla tych projektów wynosi ponad 722 mln euro. Aktualnie, w ocenie Komisji Europejskiej znajduje się osiem dużych projektów z sektora energetyki.

turbina Kukinia 29012014
Źródło: Beneficjent AWK sp. z o.o.
W ramach przedsięwzięcia powstał zespół 14 turbin wiatrowych o łącznej mocy 28 MW. Dodatkowo wykonano także niezbędną infrastrukturę techniczną tj. drogi dojazdowe oraz place manewrowe umożliwiające montaż i serwisowanie elektrowni.

Uruchomiona inwestycja wpłynie na wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej, na którą ciągle rośnie popyt. Szacuje się, że w ciągu roku wszystkie wiatraki wyprodukują prawie 93 tysiące megawatogodzin (MWh).

Uroczyste otwarcie zespołu siłowni wiatrowych KUKINIA odbyło się na jesieni ubiegłego roku.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Spotkanie z ekspertem, Dariuszem Curyło (EGOTERM) w sprawie warunków dofinansowania dla domów energooszczędnych w programie NFOŚiGW.
Zapraszamy do obejrzenia kolejnego odcinka wideobloga redakcji GLOBEnergia.

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w V edycji specjalistycznych warsztatów: KOGENERACJA – nowe regulacje i zasady wsparcia, które odbędą się 1 kwietnia 2014 w Hotelu Novotel Centrum w Warszawie.

2014.02.28 kogenWarsztaty organizowane są w nawiązaniu do nowelizacji Ustawy Prawo Energetyczne oraz niektórych innych ustaw mających na celu przedłużenie na kolejne lata systemu wsparcia dla wytwarzania energii w instalacjach kogeneracyjnych - czyli produkujących jednocześnie energię elektryczną i ciepło.
Nad ustawą tą trwają obecnie końcowe prace w Sejmie i Senacie, zatem 1 kwietnia będzie idealnym terminem na zapoznanie się z wchodzącymi w życie zmianami.

Spotkanie w całości poprowadzi dr Zdzisław Muras co z pewnością świadczy o wysokim poziomie merytorycznym wydarzenia. Wśród głównych tematów, które zostaną omówione podczas spotkania będą m.in.:
• nowe zasady wsparcia dla kogeneracji
• okres oraz poziom planowanego wsparcia dla poszczególnych rodzajów kogeneracji
• przedsiębiorca przemysłowy a system wsparcia
• co ze "starymi" świadectwami i z postępowaniami w tzw. „toku"
• rozliczenie obowiązki za lata 2012 i 2013?
• jaki jest nowy zakres kumulacji wsparcia dla kogeneracji OZE
• rodzaje paliw – a wsparcie dla kogeneracji
• Praktyczne aspekty korzystania z systemów wsparcia kogeneracyjnego w odniesieniu do wykorzystania ciepła lub chłodu użytkowego
• nowe zasady rozliczenia obowiązku
• skutki niewypełnienia obowiązku
Szczegółowe informacje dotyczące spotkania w tym program oraz warunki rejestracji dostępne są pod linkiem: http://www.powermeetings.eu/konferencje/en/kogeneracja-2014/zdzislaw-muras/

Zapraszamy również osoby zainteresowane udziałem do bezpośredniego kontaktu:
Jolanta Szczepaniak
Project Manager

tel.: +48 22 740 67 80
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.powermeetings.eu
środa, 29 styczeń 2014 08:33

Relacja - Forum Biomasy PowerMeetings.eu

Jak oceniają eksperci, zmiana struktury rynku energii będzie korzystna dla polskiej gospodarki.

Do roku 2030 inwestycje w OZE przyczynią się do przyspieszenia rozwoju gospodarczego. Scenariusz zaopatrzenia Polski w czyste nośniki energii w perspektywie długookresowej, stał się głównym tematem spotkania podczas trzeciej edycji „Forum Biomasy powermeetings.eu - produkcja, kontraktowanie, logistyka.”, które miało miejsce w Łodzi, w dniach 27 i 28 marca 2014. Tak jak poprzednie edycje Forum, również i to wydarzenie przybliżyło uczestnikom możliwości pozyskiwania, przetworzenia, transportu i energetycznego wykorzystania biomasy, w tym zapoznanie się z najnowszymi regulacjami oraz innowacyjnymi rozwiązaniami dla sektora energetycznego.

Patronatem Honorowym objęły to wyjątkowe wydarzenie najważniejsze branżowe instytucje i urzędy, a między innymi: Urząd Regulacji Energetyki, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Główny Inspektor Ochrony Środowiska, jak również przedstawiciele miejscowych władz Hanna Zdanowska Prezydent Miasta Łodzi oraz Witold Stępień Marszałek Województwa Łódzkiego, który to między innymi dokonał honorowego otwarcia konferencji słowami: „Ambicją województwa łódzkiego jest współtworzenie nowoczesnego, przyjaznego ludziom otoczenia. Dlatego przykładamy wielką wagę do wdrażania w naszym regionie zasad zrównoważonego rozwoju, w tym propagowania odnawialnych źródeł energii. W kontekście postępujących zmian klimatycznych, innowacyjne rozwiązania w energetyce są nieodzowne. Poszukiwanie nowych technologii wymaga platformy współpracy przedsiębiorstw, nauki, administracji samorządowej i instytucji otoczenia biznesu. To Forum jest znakomitym przykładem takiej platformy, dlatego cieszę się, że organizatorzy wybrali na miejsce tegorocznego spotkania stolicę województwa łódzkiego…”. – mówił Marszałek.

Wybór miejsca konferencji nie był przypadkowy. To właśnie w Łodzi swoje źródła wytwórcze wykorzystujące biomasę posiada Grupa Dalkia, która objęła funkcję Gospodarza Honorowego konferencji.

Nadzór merytoryczny nad tematyką konferencji sprawował Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu, instytut badawczy realizujący pełen zakres prac badawczych, eksperckich i doradczych w zakresie energetycznego wykorzystania biomasy. Sponsorem i Partnerem Merytorycznym Forum była firma SGS Polska, realizująca szeroki zakres prac związanych z oceną i dokumentowaniem jakości paliw na cele energetyczne.

Pierwszą część Forum Biomasy stanowiły wystąpienia zaproszonych gości – przedstawicieli Patronów Honorowych wydarzenia.

Radziszewski
Mariusz Radziszewski, Ministerstwo Gospodarki

Mariusz Radziszewski – Naczelnik w Departamencie Energii Odnawialnej Ministerstwa Gospodarki poinformował, że głównym mechanizmem wsparcia produkcji z odnawialnych źródeł energii jest wsparcie systemowe oraz finansowe, którego założenia przedstawił w prezentacji pt. „Ocena intensywności uzyskanego wsparcia finansowego dla instalacji. OZE - zasady i tryb weryfikacji w projekcie ustawy o OZE. Przepisy dotyczące modernizacji instalacji jako szansa dla rozwoju sektora biomasy w Polsce” Ministerstwo Gospodarki przewiduje utrzymanie obecnego systemu wsparcia dla istniejących instalacji OZE. Jednocześnie daje wytwórcy energii elektrycznej możliwość wyboru między istniejącymi zasadami a zadeklarowaniem przystąpienia do nowego tzw. systemu aukcyjnego. Istotnym elementem ustawy jest także promocja prosumenckiego wytwarzania energii z OZE w mikro- i małych instalacjach (instalacjach o niewielkiej mocy produkującej energię głównie na potrzeby wytwórcy). Producent i konsument, wytwarzający energię w taki sposób, będą mieli możliwość odsprzedania nadwyżki energii zakładowi energetycznemu. Ustawa przewiduje ponadto obniżenie wsparcia dla instalacji tzw. spalania wielopaliwowego, co jest szczególnie istotne w kontekście dominującego udziału tej technologii w strukturze produkcji energii zaliczanej do OZE w ostatnich latach.

Szwed
Mec. Katarzyna Szwed – Lipińska, Urząd Regulacji Energetyki

Pani Mecenas Katarzyna Szwed – Lipińska, Dyrektor Departamentu Systemów Wsparcia, Radca Prawny w Urzędzie Regulacji Energetyki, przedstawiła wybrane uwarunkowania formalno-prawne związane z działalnością na rynku energii elektrycznej pochodzącej ze spalania biomasy w Polsce („Dokumentowanie biomasy na cele energetyczne oczami regulatora rynku energii. Utrwalone rozwiązania i oczekiwania na przyszłość”). Podkreśliła ona także bardzo znaczącą rolę jaką w procesie rozpoznawania wniosków o wydawanie świadectw pochodzenia odgrywa wiarygodność / weryfikowalność elementów takich jak: uwiarygodnienie ciągu dostaw, uwiarygodnienie kontrahentów w ciągu dostaw, potwierdzenie, że dany podmiot prowadzi określoną działalność gospodarczą; opis procesu produkcyjnego, w wyniku którego powstaje określona pozostałość (odpad); weryfikacja wolumenu w ciągu dostaw; i uwiarygodnienie faktycznego istnienia upraw energetycznych. Wskazując na potrzebę stosowania systemu należytej staranności, zaprezentowała koncepcję tzw. „Krajowego Systemu Uwierzytelniania Biomasy”.

Stawiany
dr Wojciech Stawiany, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wystąpienie dr Wojciecha Stawiany, Eksperta w NFOŚiGW pt. „Finansowanie biomasy ze środków norweskich w programie PL04. Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” poświęcone było poprawie stanu środowiska przy zrównoważonym gospodarowaniu jego zasobami poprzez stabilne, skuteczne i efektywne wspieranie przedsięwzięć i inicjatyw służących środowisku. Program PL4 przewiduje dofinansowanie projektów obejmujących modernizację lub wymianę istniejących źródeł ciepła wraz z modernizacją procesu spalania lub zastosowania innego nośnika energii. Wskazano programy priorytetowe dotyczące modernizacji źródeł ciepła o najwyższym wskaźniku redukcji / uniknięcia emisji dwutlenku węgla (CO2).

Zmuda
Kazimierz Żmuda, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Kazimierz Żmuda – Zastępca Dyrektora Departamentu Rynków Rolnych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, prezentując „Politykę Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie OZE” wskazał początek prac nad nowym kształtem i nową jakością polskiego rolnictwa. Nie tylko wspólna polityka rolna, lecz także polityka spójności oraz polityka energetyczna winny sprzyjać rozwojowi rozproszonych obiektów energetycznych opartych na biomasie rolniczej, których zapotrzebowanie na surowce do wytwarzania energii wynika z potencjału produkcyjnego gospodarstwa lub grupy gospodarstw.

Zuwala
Jarosław Zuwała, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu

Wystąpieniem nawiązującym do wystąpienia p. Dyrektor Katarzyny Szwed-Lipińskiej była prezentacja pt. „System uwierzytelniania i jego rola we współpracy z platformą obrotu biomasą na cele energetyczne”, którą wygłosił dr hab. inż. Jarosław Zuwała, Zastępca Dyrektora Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla ds. Badań i Rozwoju. Instytut opracował propozycję zakresu uwierzytelnienia podmiotowego (dla przedsiębiorstw planujących wprowadzanie biomasy do obrotu na Platformie OTC), m.in. z uwzględnieniem kontroli sposobu zarządzania produkcją oraz identyfikacji pozyskiwanej biomasy (np. odpowiednia klasyfikacja w przypadku drewna, ziaren zbóż, biomasy „agro” na cele energetyczne) oraz kontrola systemu zarządzania i gwarantowania zapewnienia jakości uzyskiwanej lub przetwarzanej biomasy (czy uzyskiwana biomasa jest pochodzenia naturalnego lub czy jest przetwarzana a jeżeli tak czy następuje to wyłącznie na drodze mechanicznej itp). Instytut opracował propozycję zakresu uwierzytelnienia przedmiotowego w celu identyfikacji pochodzenia biomasy w całym łańcuchu dostaw poprzez udokumentowanie jej pochodzenia; dodatkowo niezależnie od powyższych działań jednostka uwierzytelniająca będzie miała prawo dokonywania wyrywkowej kontroli dostarczonej biomasy do wytwórcy energii elektrycznej przez danego dostawcę zgodnie z deklarowaną partią w celu przeprowadzenia badań kontrolnych mających na celu weryfikację dostarczanej partii na jej zgodność z uzyskanym świadectwem uwierzytelnienia. Kontrola dokonywana byłaby poprzez losowe wytypowanie danej partii biomasy danego dostawcy przez system Platformy OTC. Jak wykazał Dyrektor Jarosław Zuwała, zaprezentowana, autorska koncepcja systemu jest spójna z założeniami „Krajowego Systemu Uwierzytelniania Biomasy” na cele energetyczne (Krajowy System Uwierzytelniania Biomasy, Departament Systemów Wsparcia, Warszawa 2013).

Burman
Sławomir Burmann, Dalkia Łodź S.A.

Sławomir Burmann, Członek Zarządu, Dyrektor ds. Produkcji, Dalkia Łodź S.A., w prezentacji pt. „Wykorzystanie biomasy w Dalkii Łódź S.A.”, przedstawił współspalanie biomasy w kotłach parowych EC4, przy zużyciu biomasy 365 tys. Mg/rok, produkcji energii elektrycznej z OZE z wynikiem 329 tys. MWh/rok oraz redukcji CO2 261 tys. Mg/rok.

Buczek
Krzysztof Buczek, Dalkia Polska S.A.

Informację dotyczącą zużycia biomasy w elektrowniach i elektrociepłowniach grupy Dalkia Polska S.A. w latach 2006-2014, przedstawił w prezentacji pt. „Logistyka biomasy w Grupie Dalkia Polska” Krzysztof Buczek, Dyrektor ds. Obrotu Biomasą. Znaczny wzrost firma odnotowała w roku 2012, z poziomu 1726 Mg/2006 do 134 625 Mg/2012 przy zużyciu biomasy rolnej, tj. pelet ze słomy zbóż. Podobny wzrost firma odnotowała przy spalaniu biomasy drzewnej tj. zrębki na poziomie 45 352 Mg/2007, do 426 968 Mg w roku 2012.

pic
Jan Pic, Dalkia Poznań ZEC S.A.

Kolejny prelegent, Jan Pic, Członek Zarządu, Dalkia Poznań ZEC S.A. przedstawił w prezentacji pt. „Informacja nt. doświadczeń z eksploatacji instalacji biomasowej w Poznaniu” przebudowę kotła OP-140 na kocioł BFB, wskazując parametry techniczne po konwersji, zagrożenia w eksploatacji kotła BFB oraz rozwiązania dla poprawienia efektywności kotłów.

Samborski
Andrzej Samborski, International Paper Kwidzyn

Andrzej Samborski, Manager ds. Biomasy, reprezentujący International Paper Kwidzyn, zaprezentował specyficzny sposób zakładania plantacji, umożliwiający produkcję zarówno biomasy jak i drewna o parametrach odpowiednich do celów przemysłowych i energetycznych („IP Kwidzyn Plantacje Drzew Szybko Rosnących”). Istniejące na świecie zasoby leśne przy rosnącym zapotrzebowaniu na drewno oraz ograniczaniu pozyskania i zwiększaniu reżimu ochronności, nie są w stanie dostarczać odpowiedniej ilości surowca. Własne źródło drewna, może pokryć część potrzeb surowcowych na niestabilnym rynku oraz ograniczyć import wraz z redukcją emisji w transporcie.

power
Od lewej: Janusz Baranowski, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego; Włodzimierz Kędziora, Dalkia Polska S.A.; Bogdan Warchoł‚ Polish Energy Partners S.A.; Jarosław Zuwała, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu; Marek Cecerko, Polska Izba Biomasy / Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii / Mondi Świecie S.A.; Tomasz Szynol, TAURON Polska Energia S.A.

Drugą część pierwszego dnia obrad stanowił panel dyskusyjny, którego moderatorem był dr hab. inż. Jarosław Zuwała, a zaproszenie do udziału w nim przyjęli:
- Włodzimierz Kędziora, Dyrektor ds. Polityki Energetycznej i Regulacji Grupy, Dalkia Polska S.A.
- Tomasz Szynol, Szef Biura Planowania Zakupów, TAURON Polska Energia S.A.
- Marek Cecerko, Członek Rady Głównej, Polska Izba Biomasy; Członek Zarządu, Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii; Kierownik Wydziału EC, Mondi Świecie S.A.
- Bogdan Warchoł‚ Dyrektor ds. Produkcji Peletu i Handlu Surowcami Energetycznymi, Polish Energy Partners S.A.
- Janusz Baranowski, Dyrektor, Departament ds. Przedsiębiorczości, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Tematyka poruszana w ramach panelu objęła zagadnienia problemowe, które sformułowane zostały m.in. w następujących pytaniach:
1. Zgodnie z propozycją Dyrektywy „on sustainability criteria for solid and gaseous biomass used in electricity and/or heating and cooling and biomethane injected into the natural gas network", transport biomasy na cele energetyczne obciążany będzie tzw. śladem węglowym, którego wartość w niektórych przypadkach będzie uniemożliwiać skorzystanie przez wykorzystującego daną biomasę na cele energetyczne z systemu wsparcia dla energii z OZE. Czy wobec tego nie należałoby skupić się na rozwoju własnych, krajowych zasobów biomasy? Jakie działania podejmowane są obecnie przez koncerny energetyczne w tym zakresie i jaka jest ich skuteczność?
2. Nowe przepisy, które mają zacząć obowiązywać w Wielkiej Brytanii od 1.04.2015 dla źródeł o mocy powyżej 1 MW, wyznaczają limit poziomu skumulowanej emisji CO2 dla nowopowstających elektrowni działających w oparciu o biomasę (WNP, 26.08.2013). Do końca marca 2020 roku limit ten ma wynosić 240 kg CO2eq/MWh. Do 2030 roku poziom ten będzie systematycznie obniżany do 180 kg CO2eq/MWh. Czy koncerny energetyczne byłyby gotowe na wprowadzenie analogicznego systemu wartości progowych?
3. Jak z perspektywy już kilkuletniej kształtują się doświadczenia technologiczne z pracy bloków dedykowanych, spalających 100% biomasy (ZE PAK, GDF Suez Połaniec, Jaworzno II, Dalkia, PGE Szczecin). Czy można mówić o pełnym sukcesie technologicznym?
4. W obecnej chwili nie istnieje zorganizowany rynek biomasy. Istniejące branżowe portale internetowe pozwalają jedynie na zamieszczanie ogłoszeń kupna i sprzedaży biomasy (deklarowanej jako biomasa na cele energetyczne), nie dając możliwości zawierania transakcji a także nie gwarantując kupującemu, że energia wytworzona z danej biomasy będzie objęta systemem wsparcia. Czy nie należałoby powrócić do popularnej ok. 2 lata temu koncepcji domów składowych, pełniącego funkcję buforową? Czy sektor wytwarzania byłby zainteresowany takimi rozwiązaniami? Jakie byłyby z tego korzyści i czy można w ogóle mówić o wadach?
5. Zgodnie z projektem Ustawy o OZE (v 6.2), mechanizmem optymalizującym wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii będzie zakreślenie maksymalnego wolumenu energii elektrycznej, która objęta będzie systemem wsparcia. W tym zakresie wytwórca wykorzystujący do wytwarzania energii elektrycznej m.in. biomasę w instalacji spalania wielopaliwowego, w tym w dedykowanej instalacji spalania wielopaliwowego, może uzyskać świadectwo pochodzenia potwierdzające wytworzenie energii elektrycznej w danym roku wyłącznie w ilości stanowiącej średnią ilość energii elektrycznej wytworzonej przez tego wytwórcę w latach 2011-2013, a w przypadku gdy okres wykonywania przez wytwórcę działalności w zakresie wytwarzania energii elektrycznej rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2013 r. – w okresie wykonywania przez wytwórcę tej działalności (art. 44 ust. 5). Kto może zyskać a kto może stracić na skutek działania takiego mechanizmu?

wieczor

Po całodziennych obradach spotkaliśmy się podczas uroczystej kolacji w hotelu andel’s
Pierwszy dzień obrad zakończyła uroczysta kolacja, w trakcie której uczestnicy brali udział w tzw. "speed datingu”, który okazał się doskonałym pomysłem na wymianę wizytówek i nawiązanie nowych kontaktów biznesowych. Na zakończenie części oficjalnej kolacji wśród uczestników konferencji rozlosowano upominki od organizatora powermeetings.eu, który obchodzi w tym roku jubileusz 10-lecia istnienia firmy oraz Patrona Merytorycznego Forum – firmy SGS Polska.

1 2
Agnieszka Kędziora – Urbanowicz, Adam Sarnaszek i Anna Tarnawska, SGS Polska Sp. z o.o.

Drugi dzień obrad rozpoczęli przedstawiciele Partnera Merytorycznego Forum, firmy SGS. Dyrektor Branży Systems & Services Certification Adam Sarnaszek oraz Agnieszka Kędziora – Urbanowicz, Starszy Specjalista ds. Certyfikacji Branży System & Services Certification poprowadzili panel dotyczący Systemu Należytej Staranności (SNS) w obszarze Weryfikacji Pochodzenia Biomasy na Cele Energetyczne. Prezentacja, którą wygłosiła Anna Tarnawska, Dyrektor Branży Minerals, SGS Polska Sp. z o.o., pt. „Proces monitorowania gospodarki biomasowej poprzez kontrolę jakości dostaw” dotyczyła zagadnień związanych z obszarem gospodarki biomasowej. Zakres kontroli obejmuje przyjmowanie dostaw, poprzez wstępną ocenę wizualną, pobranie i przygotowanie próbek, następnie analizę laboratoryjną.

Drugiego dnia Forum pełna frekwencja na sali – uczestnicy stawili się w komplecie m.in. ze względu na bardzo interesujące wystąpienie Partnera Merytorycznego Forum – SGS Polska – na temat głośno dyskutowanego Krajowego Systemu Uwierzytelniania Biomasy.

mastalerz
Mariusz Mastalerz, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu

Mariusz Mastalerz, starszy specjalista inżynieryjno-techniczny, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu („Akredytowane badania biegłości PT paliw jako element systemu rozliczeń energii i rozliczeń z dostawcami”) w wystąpieniu wskazał korzyści wynikające z uczestnictwa w badaniach biegłości działów laboratoriów badawczych wytwórców energii elektrycznej i ciepła. Podkreślił, iż tylko poprzez pozytywny wynik uzyskany w badaniach biegłości laboratoria są w stanie potwierdzić kompetencje przy podawaniu składowych wyników w systemie rozliczania energii z OZE. Przedstawiono zakres i sposób organizacji badań biegłości przez Ośrodek Badań Biegłości IChPW. Przedstawiono wizje rozwoju i zaproszono do uczestnictwa w oferowanych przez OBB programach badań biegłości.

netrowicz
Józef Neterowicz, Radca Ambasady Królestwa Szwecji

Problematykę zwiększenia wydajności systemów opalanych surową biomasą przedstawił Józef Neterowicz, Radca Ambasady szwedzkiej w Polsce, były ekspert ds. Ochrony Środowiska i Energii Odnawialnej ZPP, Członek Rady Konsultacyjnej ds. Energii w Sejmie RP, w prezentacji pt. „Kondensacja pary w spalinach z wilgotnej biomasy i zmieszanych odpadów jako technologia optymalnej zamiany energii chemicznej na energię użytkową ƞ = 125%”. Wskazał metody oraz zalety skraplania spalin w skraplaczu RECO-FLUE 1 oraz RECO-FLUE 2.

Forum zakończyło zwiedzanie Elektrociepłowni EC4 – największej w Polsce Elektrociepłowni Grupy Dalkia w Polsce, w którym uczestnicy chętnie i z zainteresowaniem wzięli udział.
elektrociepl elektro
Jak podsumowała Renata Kałużna, Dyrektor Zarządzający, powermeetings,eu – „mimo „kryzysu” na rynku w Forum Biomasy powermeetings.eu udział wzięło jak zwykle wielu przedstawicieli branży, co udowadnia, iż takie wydarzenia są niezbędne, a nasze już na stałe wpisało się w kalendarz spotkań, propagując wykorzystywanie tego źródła energii. Mamy nadzieję, że poprzez organizację Forum i obecność wszystkich podmiotów działających na rynku od regulatorów poprzez producentów i odbiorców biomasy przyczyniamy się do zacieśnienia współpracy między Państwem oraz dalszego rozwoju branży”
Serdecznie dziękujemy wszystkim prelegentom, uczestnikom i partnerom! Po raz kolejny wspólnie udowodniliśmy, iż nasze Forum jest najważniejszym spotkaniem branży.

Życzymy Wam, aby w następstwie Forum umówionych zostało wiele spotkań, podpisanych wiele kontraktów, aby rynek biomasy funkcjonował tak, abyśmy mogli przygotowywać dla Was kolejne wydarzenia i systematycznie się z Wami spotykać.
Kolejna wiosenna edycja Forum odbędzie się 26 i 27 marca 2015.

Tymczasem jesienne Forum Technologii w Energetyce – Spalanie Biomasy – tradycyjnie w Bełchatowie, 16-17 października 2014.

Już dzisiaj serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w kolejnych spotkaniach organizowanych w ramach powermeetings.eu!!!

Renata Kałużna, Dyrektor Zarządzający, powermeetings.eu
Jolanta Szczepaniak, Project Manager, powermeetings.eu
 

W poniedziałek, 10 lutego br. w siedzibie firmy, w Technoparku Łódź,  kilkudziesięciu uczestników seminarium eksperckiego „SODAR – mierz z nami jeszcze wyżej!” zobaczyło praktyczny pokaz działania urządzenia.

DSC03719
Po ponad roku użytkowania urządzenia SODAR firma W4E postanowiła podzielić się swoimi doświadczeniami z innymi ekspertami z branży energetyki wiatrowej. Eksperci podzielili się swoją wiedzą dotyczącą pomiarów wiatru oraz możliwości przetwarzania i wykorzystania wyników. Zaprezentowane zostało case study pokazujące pierwsze doświadczenia związane z pomiarem SODAREM. Poruszone zostały także aspekty towarzyszące energetyce wiatrowej, m.in. kwestie związane z ubezpieczeniem i bezpieczeństwem użytkowania elektrowni wiatrowych.

DSC03700 DSC03704

– SODAR służy do pomiaru prędkości i kierunku wiatru oraz temperatury na wysokościach od 0 do 500 metrów. Mobilne urządzenie nieprzerwanie rejestruje pogodowe dane, a wyniki uśrednia nawet co 10 minut. Rezultaty są przetwarzane za pomocą takiego samego oprogramowania, jak w przypadku masztu do pomiaru wiatru. Urządzenie zapewnia wysoką jakość danych, jest łatwe w obsłudze i nie wymaga kalibracji –
mówi Piotr Rudyszyn z firmy W4E.

SODAR może być sterowany za pomocą komputera, a nawet telefonu komórkowego. Świetnie sprawdza się w trudnym terenie i w każdych warunkach pogodowych – nawet przy ekstremalnie niskich temperaturach, istnieje możliwość ogrzewania anteny tak, by zwiększyć wydajność pracy urządzenia. SODAR wyposażony jest w nadajnik GPS i alarm antywłamaniowy.

DSC03721Więcej niż tylko sektor OZE
Firma W4E za pomocą mobilnego SODARA ma możliwość mierzenia wiatru, temperatury i innych bardziej zaawansowanych parametrów nie tylko na potrzeby planowanych elektrowni wiatrowych, ale także dla lotnictwa cywilnego i wojskowego, przemysłu, meteorologii oraz ochrony środowiska.

SODAR jest bohaterem wielu konkursów i zdobywcą nagród i wyróżnień. Pod koniec listopada 2013 roku firma zdobyła miano laureata w konkursie „Mocni w Biznesie” organizowanym przez łódzkie Centrum Obsługi Przedsiębiorcy za projekt związany z SODAREM, a kilka dni później zwyciężyła w konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa  Łódzkiego zdobywając tytuł „Lidera Innowacji Województwa Łódzkiego 2012”. SODAR zdobył również miano Innowacji Roku 2012. Przedsiębiorstwo specjalizuje się w przeprowadzaniu procesów inwestycyjnych budowy elektrowni wiatrowych i fotowoltaicznych, doradza swoim klientom na każdym etapie realizacji inwestycji i zapewnia najwyższe standardy wykonania każdego projektu. Kluczową usługą W4E jest oferta realizacji projektów OZE „pod klucz”. Polega ona na prowadzeniu dokumentacji projektowej, środowiskowej i finansowej, a po zrealizowaniu inwestycji zapewnia profesjonalną administrację obiektem.

DSC03723 DSC03680
Źródło: w4e

czwartek, 23 styczeń 2014 11:01

Spotkania branżowe OZE z GLOBEnergią

W dniach 18-20 marca 2014 zapraszamy na wydarzenia organizowane przez redakcję podczas Targów Enex.

pc

18 marca 2014 r. podczas Targów ENEX Nowa Energia odbędzie się VII już edycja FORUM POMP CIEPŁA. Spotkanie corocznie skupia inwestorów, dostawców, wykonawców i wszystkich zainteresowanych tematem grzewczego wykorzystania pomp ciepła. W tym roku wydarzeniem specjalnym będzie Forum Instalatora. Podczas spotkania specjaliści od lat zajmujący się montażem pomp ciepła i innych instalacji OZE podzielą się swoimi doświadczeniami i problemami instalacyjnymi.
PROGRAM oraz wiecej informacji – kliknij TUTAJ
solar

FORUM SOLAR+, które odbędzie się 19 marca 2014 r. to ogólnopolska konferencja poświęcona branży PV. Spotkanie jest niepowtarzalną okazją do poznania i poszerzenia wiedzy na temat rozwiązań OZE, oraz spotkania z wysoko wykwalifikowanymi ekspertami z branży słonecznej.
PROGRAM oraz wiecej informacji – kliknij TUTAJ
agro

20 marca 2014, podczas Targów ENEX Nowa Energia w Kielcach odbędzie się FORUM AGRO INWESTOR. Konferencja ma na celu przedstawienie możliwości wykorzystania OZE w gospodarstwach rolnych. Wydarzenie będzie okazją do spotkania inwestorów rolnych, dostawców technologii i urządzeń, wykonawców i wszystkich osób zainteresowanych tematem potencjału energetycznego tkwiącego w gospodarstwach rolnych.
PROGRAM oraz wiecej informacji – kliknij TUTAJ
pasaz

W dniach 18-20 marca 2014 redakcja po raz kolejny przygotowuje na to wydarzenie PASAŻ ENERGETYCZNY. PASAŻ to kompleks stoisk eksperckich.
Więcej informacji – kliknij TUTAJ

Pobierz zaproszenie uprawniające do bezpłatnego wstępu na targi. Kliknij TUTAJ
Organizacja:

               


czwartek, 23 styczeń 2014 10:36

Opłaty eksploatacyjne za II półrocze 2013 r.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym działalność na podstawie Prawa geologicznego i górniczego o zbliżającym się terminie składania informacji i dokonywania wpłat z tytułu opłaty eksploatacyjnej za II półrocze 2013 r.

Termin ten upływa w dniu 31 stycznia 2014 r.

W zakresie opłat za II półrocze 2013 r. w dalszym ciągu stosuje się stawki opłat obowiązujące od 1 stycznia 2013 r. określone w obwieszczeniu Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie stawek opłat na rok 2013 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego (M.P. z 2012 r., poz. 902).

Źródło: NFOŚiGW

UE dąży do opracowania wiarygodnego i bezpiecznego źródła energii odnawialnej.

wodna1Ma w tym pomóc utworzenie Forum ds. energii mórz i oceanów.
Komisja Europejska przedstawiła plan działania mający na celu zwiększenie produkcji energii odnawialnej pochodzącej z europejskich mórz i oceanów.

Autorzy planu pragną wspomóc ten rozwijający się sektor „niebieskiej energii”, obejmujący technologie przetwarzania w energię elektryczną energii fal morskich, przypływów i wahań temperatury wody, poprzez połączenie wiedzy teoretycznej i praktycznego doświadczenia w ramach nowego Forum ds. energii mórz i oceanów.

Olbrzymi potencjał
Plan zakłada ograniczenie uzależnienia Europy od paliw kopalnych i zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii poprzez stworzenie stabilnego źródła energii odnawialnej w regionie. Ten rodzaj energii mógłby być wykorzystywany w połączeniu z innymi rodzajami energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, takich jak energia wiatrowa i słoneczna.

Według Komisji Europejskiej oceany i morza na świecie mają wystarczający potencjał energetyczny, aby zaspokoić nasze obecne i przewidywane zapotrzebowanie na energię.

Oczywiście wykorzystanie tego potencjału wiąże się z poważnymi wyzwaniami, takimi jak wysokie koszty i skomplikowane zasady przyznawania licencji.

Liczne korzyści
Forum ds. energii mórz i oceanów stawia sobie za cel sprostanie tym wyzwaniom. Wspieranie sektora niebieskiej energii może się przyczynić nie tylko do stworzenia bezpiecznego źródła energii – będzie również korzystne dla środowiska naturalnego, przyczyni się do tworzenia miejsc pracy (zwłaszcza w regionach nadmorskich) i generowania wzrostu gospodarczego.
Źródło: Komisja Europejska
poniedziałek, 20 styczeń 2014 00:00

Plan działania na rzecz rozwoju niebieskiej energii

Komisarze Maria Damanaki i Günther Oettinger 20 stycznia 2014 przedstawili nowy plan działania w celu wsparcia rozwoju w Europie sektora odnawialnych źródeł energii morskiej i oceanicznej.

wodnaGłównym elementem tego planu jest stworzenie forum ds. energii mórz i oceanów, które umożliwi zacieśnienie kontaktów między zainteresowanymi stronami i ich bliską współpracę nad rozwojem możliwości związanych z tym źródłem energii. Plan ten obejmuje również działania wspomagające osiągnięcie przez kształtujący się dopiero sektor „niebieskiej energii” pełnego uprzemysłowienia. Energia mórz i oceanów obejmuje wszystkie technologie pozyskiwania energii odnawialnej z mórz i oceanów, z wyłączeniem morskiej energii wiatrowej. Wykorzystanie takiej energii przyczyniłoby się do obniżenia emisyjności gospodarki UE oraz zapewnienia mieszkańcom Europy bezpiecznych i pewnych odnawialnych źródeł energii.

Maria Damanaki, unijna komisarz ds. gospodarki morskiej i rybołówstwa, stwierdziła: „Jak podkreśliliśmy w strategii "niebieskiego wzrostu", energia mórz i oceanów otwiera nowe możliwości stymulowania wzrostu gospodarczego i tworzenia tak bardzo teraz potrzebnych miejsc pracy. Działania na rzecz pełnego rozwoju sektora energii morskiej i oceanicznej pozwolą nam wykorzystać jego potencjał przy pomocy innowacyjnych rozwiązań, a także zapewnić Europie czystą energię odnawialną”.

Günther Oettinger, unijny komisarz ds. energii, powiedział: „Energia mórz i oceanów kryje w sobie wiele możliwości poprawy bezpieczeństwa dostaw. Niniejszy komunikat ma na celu przyczynienie się do wspierania innowacji technologicznych i do osiągnięcia celów strategii „Europa 2020”i przyszłych strategii w tym zakresie. Rozwijanie wielu różnych źródeł energii odnawialnej, w tym energii mórz i oceanów, ułatwi również włączenie takiej energii w europejski system energetyczny”.

Dostępne na świecie zasoby źródeł energii morskiej i oceanicznej przekraczają zarówno obecne, jak i przewidywane zapotrzebowanie na energię. Ten rodzaj energii można pozyskiwać na różne sposoby, na przykład z energii fal i energii pływów. Wykorzystanie energii mórz i oceanów pozwoliłoby UE zbliżyć się do celu, jakim jest gospodarka niskoemisyjna, a także, dzięki zmniejszeniu stopnia zależności UE od paliw kopalnych, zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne. Co więcej, energia mórz i oceanów mogłaby przyczynić się do zrównoważenia produkcji z innych odnawialnych źródeł energii, takich jak energia wiatru i energia słoneczna, i zapewnić stabilne łączne dostawy energii z odnawialnych źródeł do sieci. Ponadto energia mórz i oceanów niesie ze sobą możliwości tworzenia wysokiej jakości miejsc pracy, zwłaszcza w europejskich obszarach przybrzeżnych, często dotkniętych wysokim bezrobociem.

Pomimo swego niewątpliwego potencjału ten obiecujący nowy sektor boryka się z wieloma wyzwaniami, z którymi trzeba się zmierzyć, by wesprzeć ten powstający dopiero sektor, tak aby przynosił on znaczne korzyści, zarówno gospodarcze, jak i w zakresie środowiska naturalnego, i mógł konkurować pod względem kosztów z innymi sposobami pozyskiwania energii elektrycznej. Do wyzwań tych należą:
- wysokie koszty technologii i utrudniony dostęp do finansowania;
- znaczne utrudnienia spowodowane brakiem koniecznej infrastruktury: kwestie związane z przyłączeniem do sieci, czy też brak dostępu do odpowiednich obiektów portowych i statków specjalistycznych;
- przeszkody natury administracyjnej, jak na przykład skomplikowane procedury licencjonowania i udzielania pozwoleń, które mogą opóźnić realizację projektów i podnieść koszty;
a także kwestie związane z ochroną środowiska, w tym potrzeba przeprowadzenia większej ilości badań i zgromadzenia wyższej jakości informacji na temat wpływu na środowisko.

Komisja wspiera już kilka inicjatyw dotyczących energii mórz i oceanów. Przedstawiony plan działania na rzecz energii mórz i oceanów przewiduje stworzenie forum, które ma umożliwić połączenie wiedzy naukowej i technicznej i uzyskanie synergii oraz dostarczyć twórczych rozwiązań i stać się siłą napędową rozwoju tego sektora. Plan ten jest środkiem mającym pomóc zainteresowanym stronom w opracowaniu strategicznego planu działania w sektorze energii morskiej i oceanicznej, który w przyszłości mógłby stać się punktem wyjścia europejskiej inicjatywy przemysłowej.

Źródło: Komisja EuropejskaObniżenie emisji gazów cieplarnianych (GHG) o 40 proc. poniżej poziomu z 1990 r., wiążący na całym obszarze UE cel w dziedzinie produkcji energii ze źródeł odnawialnych wynoszący co najmniej 27 proc., nowe, ambitne cele polityki w dziedzinie efektywności energetycznej, nowy system zarządzania oraz zbiór nowych wskaźników w celu zapewnienia konkurencyjności i bezpiecznego systemu energetycznego − to filary nowych ram prawnych UE w zakresie zmian klimatu i energii na 2030 r. przedstawione w dniu dzisiejszym przez Komisję Europejską.

uePoparte szczegółową analizą dotyczącą cen i kosztów energii ramy prawne na 2030 r. zapewnią inwestorom pewność prawną i skoordynowane podejście państw członkowskich, prowadzące do opracowania nowych technologii. Ramy te wspierają stały postęp w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną oraz tworzeniu konkurencyjnego i bezpiecznego systemu energetycznego zapewniającego energię po przystępnych cenach dla wszystkich konsumentów, zwiększającego bezpieczeństwo dostaw energii dla UE, zmniejszającego naszą zależność od importu energii i tworzącego nowe możliwości wzrostu i miejsc pracy, z uwzględnieniem potencjalnego wpływu cen w perspektywie długoterminowej.

Komunikat określający ramy prawne na 2030 r. będzie omówiony na najwyższym szczeblu, w szczególności w Radzie Europejskiej i Parlamencie Europejskim. Towarzyszy mu dotyczący rezerwy stabilności rynkowej wniosek legislacyjny w sprawie unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) po 2021 r., który ma na celu wzmocnienie stabilności systemu. Sprawozdanie dotyczące cen i kosztów energii w Europie, opublikowane razem z komunikatem wskazuje, że wzrost cen energii można częściowo ograniczyć poprzez zapewnienie opłacalnej polityki w dziedzinie energii i klimatu, konkurencyjnych rynków energii i poprawy efektywności energetycznej.

Przewodniczący Komisji Europejskiej, José Manuel Barroso, powiedział: Działania na rzecz klimatu mają zasadnicze znaczenie dla przyszłości naszej planety a prawdziwie europejska polityka w dziedzinie energii jest podstawą naszej konkurencyjności. Dzisiejszy pakiet stanowi dowód na to, że całościowe podejście do tych dwóch kwestii nie tylko nie przynosi szkód, ale wręcz wzmacnia je wzajemnie. Tworzenie gospodarki zasobnej w miejsca pracy, mniej zależnej od importu energii dzięki zwiększonej wydajności i zwiększonej lokalnej produkcji czystej energii leży w interesie UE. Ustalony na 2030 r. ambitny cel 40 proc. redukcji gazów cieplarnianych jest najbardziej racjonalnym pod względem kosztów przełomowym osiągnięciem w naszym dążeniu do gospodarki niskoemisyjnej. A cel dotyczący co najmniej 27 proc. udziału energii ze źródeł odnawialnych stanowi ważny sygnał i oznacza stabilność dla inwestorów, wzrost zielonego zatrudnienia i zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii.

Komisarz ds. energii Günther Oettinger oświadczył: Ramy na 2030 r. odzwierciedlają dążenie UE do postępów w dziedzinie konkurencyjnej i niskoemisyjnej gospodarki, stabilności inwestycji i bezpieczeństwa dostaw energii. Moim celem jest zapewnienie dostępu do energii po konkurencyjnych cenach dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. Ramy na rok 2030 ustanawiają wysoki poziom ambicji działań związanych z klimatem, ale także wskazują, że powinno być to osiągnięte jak najniższym kosztem. Wewnętrzny rynek energii tworzy podstawy umożliwiające realizację tego celu, a ja będę kontynuował pracę nad jego ukończeniem tak aby wykorzystać cały jego potencjał. Zawiera się w tym „europeizacja” polityki w zakresie energii ze źródeł odnawialnych.”

Komisarz ds. działań w dziedzinie klimatu, Connie Hedegaard, stwierdziła: Pomimo opinii, że nic ambitnego w dniu dzisiejszym Komisji nie uda się ustalić, udało nam się. Redukcja emisji na poziomie 40 proc. jest najbardziej efektywnym celem związanym z kosztami energii dla UE i bierze pod uwagę odpowiedzialność globalną. Europa musi oczywiście kontynuować swoje stanowisko w kwestii źródeł odnawialnych. Dlatego jest to takie ważne, że dziś udało się Komisji przedstawić wiążący cel na poziomie UE. Szczegóły ram będą musiały być jeszcze doprecyzowane, ale kierunek dla Europy został przyjęty. Jeżeli inne regiony byłyby równie ambitne w sprawach klimatu, świat byłby dziś w lepszej kondycji.

Kluczowe elementy ram polityki na 2030 r. określone przez Komisję są następujące:
- Wiążący cel w zakresie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych: Centralny element polityki UE w zakresie energii i klimatu na 2030 r. - 40 proc. redukcja emisji poniżej poziomu z 1990 r. zostanie osiągnięta wyłącznie za pomocą środków wewnętrznych. Roczna redukcja mieszcząca się w „pułapie” dotyczącym emisji w sektorach objętych EU ETS zwiększy się z 1,74 proc. obecnie do 2,2 proc. po 2020 r. Emisje z sektorów nieobjętych EU ETS powinny zostać ograniczone o 30 proc. poniżej poziomu z 2005 r., a działania te będą rozdzielone równomiernie pomiędzy państwa członkowskie. Komisja wzywa Radę i Parlament Europejski do uzgodnienia do końca 2014 r. zobowiązania do 40 proc. redukcji, jakie UE powinna podjąć na początku 2015 r. w ramach międzynarodowych negocjacji w sprawie nowej umowy dotyczącej klimatu, które powinny zakończyć się w Paryżu pod koniec 2015 r.

Cel dotyczący energii ze źródeł odnawialnych obowiązujący na całym obszarze EU: Energia odnawialna odegra główną rolę w przejściu na konkurencyjny, bezpieczny i trwały system energii. Wzorowany na bardziej zorientowanym na rynek podejściu dotyczącym tworzenia warunków dla powstających technologii, cel dotyczący energii ze źródeł odnawialnych obowiązujący na całym obszarze UE i kształtujący się na poziomie co najmniej 27 proc. w 2030 r. przyniesie znaczne korzyści w zakresie sald handlowych dotyczących energii w oparciu o lokalne źródła energii, zatrudnienie i wzrost gospodarczy. Cel dotyczący energii ze źródeł odnawialnych obowiązujący na całym obszarze UE jest niezbędny do prowadzenia dalszych inwestycji w tym sektorze. Jednak nie zostanie on narzucony w formie celów krajowych za pośrednictwem przepisów UE. Pozostawiono państwom członkowskim swobodę w zakresie przekształcenia systemu energetycznego w sposób najlepiej dostosowany do krajowych preferencji i okoliczności. Osiągnięcie powyższego celu będzie zapewnione poprzez nowy system zarządzania oparty na krajowych planach energetycznych (patrz niżej).

- Efektywność energetyczna: Udoskonalona efektywność energetyczna przyczyni się do realizacji wszystkich celów polityki UE w zakresie energii − bez niej przejście do konkurencyjnego, bezpiecznego i trwałego systemu energii nie jest możliwe. Rola efektywności energetycznej w ramach opracowanych na 2030 r. będzie w dalszym ciągu rozważana w trakcie przeglądu dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej, który ma zostać ukończony pod koniec tego roku. Komisja rozważy ewentualną potrzebę zmian w dyrektywie po dokonaniu przeglądu. W krajowych planach energetycznych państw członkowskich należy również uwzględnić efektywność energetyczną.

- Reforma EU ETS: Komisja proponuje ustanowić rezerwę stabilności rynkowej na początku kolejnego okresu handlu przydziałami w 2021 r. Rezerwa miałaby rozwiązać problem nadwyżki uprawnień do emisji, która powstała w ostatnich latach i jednocześnie podnieść odporność systemu na poważne zaburzenia poprzez automatyczne dostosowanie podaży uprawnień, które mają być sprzedane na aukcji. Utworzenie takiej rezerwy — oprócz niedawno uzgodnionego opóźnienia w drodze sprzedaży aukcyjnej przydziałów o wartości 900 mln do 2019-2020 r. („opóźnienie sprzedaży”) — jest wspierane przez szerokie spektrum zainteresowanych stron. Zgodnie z dziś zaproponowanym prawodawstwem rezerwa będzie funkcjonować wyłącznie na podstawie uprzednio określonych zasad, które nie pozostawiają żadnej swobody Komisji ani państwom członkowskim w ich wdrażaniu.

- Konkurencyjna, bezpieczna energia po przystępnych cenach: Komisja proponuje zestaw kluczowych wskaźników w celu oceny dokonywanych postępów oraz w charakterze podstawy dla potencjalnej polityki. Wskaźniki te dotyczą na przykład zróżnicowania w cenach energii między głównymi partnerami handlowymi, dywersyfikacji dostaw i korzystania z lokalnych źródeł energii, jak również zdolności połączeń wzajemnych między państwami członkowskimi. Realizowana w oparciu o te wskaźniki polityka zapewni w perspektywie 2030 r. konkurencyjny i bezpieczny system energii, który będzie nadal opierać się na integracji rynku, dywersyfikacji dostaw, wzmocnieniu konkurencji, rozwoju lokalnych źródeł energii, a także na wsparciu badań, rozwoju i innowacji.

- Nowy system zarządzania: W ramach na 2030 r. przedstawiono nowy system zarządzania w oparciu o krajowe plany na rzecz konkurencyjnej, bezpiecznej i trwałej energii. Plany te zostaną przygotowane w oparciu o przyszłe wytyczne Komisji przez państwa członkowskie w ramach wspólnego podejścia, które zapewni większą pewność inwestorom i większą przejrzystość, a także poprawi spójność, koordynację i nadzór UE. Interaktywna współpraca między Komisją a państwami członkowskimi sprawi, że plany będą wystarczająco ambitne, a także spójne i zgodne w czasie.

Do komunikatu określającego ramy na 2030 r. dołączono sprawozdanie w sprawie cen energii i kosztów, które ocenia kluczowe czynniki i porównuje ceny UE z cenami jej głównych partnerów handlowych. Ceny energii wzrosły w prawie każdym państwie członkowskim od 2008 r., głównie z powodu podatków i opłat, ale także ze względu na wyższe koszty sieci. Porównanie z partnerami międzynarodowymi, w szczególności z cenami gazu w USA, podkreśla rosnące zróżnicowanie cen, które mogłoby osłabić konkurencyjność Europy, w szczególności dla energochłonnych sektorów przemysłu. Niemniej jednak rosnące ceny energii mogą być częściowo złagodzone poprzez racjonalną politykę w dziedzinie klimatu i energii, konkurencyjne rynki energii i udoskonalone środki efektywności energetycznej, takie jak stosowanie bardziej energooszczędnych produktów. Działania europejskiego przemysłu na rzecz efektywności energetycznej należy rozwinąć bardziej, uwzględniając ograniczenia fizyczne, jako że konkurencja działa w ten sam sposób a przemysł europejski decyduje się inwestować poza granicami UE aby zbliżyć się do rozwijających się rynków. Ustalenia te stanowią podstawę ram na rok 2030.

Dalsze działania
Rada Europejska rozważy ramy prawne podczas wiosennego posiedzenia w dniach 20-21 marca.

Przebieg procedury
Ramy powstały w oparciu o istniejący „pakiet klimatyczno-energetyczny” określający cele na 2020 r., a także o plan działań Komisji na 2050 r. na rzecz energii i konkurencyjnej gospodarki niskoemisyjnej. Komunikat w sprawie ram politycznych na 2030 r. realizuje założenia zielonej księgi Komisji z marca 2013 r., za pośrednictwem której rozpoczęto zakrojone na szeroką skalę konsultacje społeczne dotyczące najbardziej odpowiedniego zakresu i struktury celów w zakresie klimatu i energii na 2030 r. Dokumenty te odzwierciedlają unijny cel zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych o 80-95 proc. poniżej poziomu z 1990 r. do 2050 r. jako część koniecznych działań ze strony krajów rozwiniętych.

Źródło: Komisja Europejska

Newsletter

Chcesz otrzymywać świeże informacje o wydarzeniach i aktualnościach z branży OZE? Dodaj swój e-mail do newslettera GlobEnergia
 

Partnerzy