Justyna Lis

Justyna Lis

poniedziałek, 30 czerwiec 2014 00:00

Innowacyjna współpraca koncerów energetycznych

Grupa ENERGA wspólnie z Eneą, PGE oraz Tauronem rozpoczęła współpracę w obszarze badań, innowacji i podnoszenia konkurencyjności.

g11345359Prezesi czterech największych polskich przedsiębiorstw energetycznych podpisali list intencyjny w sprawie kooperacji w projektach badawczo-rozwojowych. To kolejna płaszczyzna współpracy Grupy ENERGA z pozostałymi polskimi grupami energetycznymi.

Głównym celem jest intensywne poszukiwanie rozwiązań technologicznych odpowiadających kluczowym wyzwaniom stojącym przed polskim sektorem energetycznym. Wyselekcjonowane projekty badawcze koncentrować się będą m.in. na redukcji emisyjności w procesie wytwarzania energii elektrycznej oraz zwiększeniu efektywności dystrybucji i wykorzystania energii. Istotne jest także rozwijanie inteligentnych sieci dystrybucyjnych i przesyłowych, które pomogą w realizacji projektów takich jak „inteligentny dom” czy magazynowania energii elektrycznej.

Skoordynowany proces prac badawczych dostarczy nie tylko wartość dodaną w postaci efektu skali i synergii technologicznej. Przyczyni się on również do pełniejszego wykorzystania polskiego potencjału naukowo-badawczego, co będzie stanowić istotny impuls rozwojowy dla regionalnych ośrodków akademickich, partnerów biznesowych i dla całej gospodarki.

Połączenie wysiłków partnerów porozumienia na płaszczyźnie projektów badawczo-rozwojowych, pozwoli także na efektywniejsze wykorzystanie funduszy na innowacyjność z Unii Europejskiej, które są dostępne w latach 2014-2020 oraz na łatwiejsze i bardziej elastyczne pozyskiwanie dodatkowego kapitału zewnętrznego.

W kolejnym etapie współpracy sygnatariusze listu planują wypracowanie optymalnych mechanizmów realizacji przedsięwzięć badawczo-rozwojowych, adekwatnych do wymagań regulacyjnych, formalno-prawnych oraz biznesowych.

Źródło: Grupa ENERGA

W wydaniu 4/2014 GLOBEnergia m.in.:

WAKACJE Z GEOTERMIĄ
Co się zmieniło przez ostatni rok na polskiej scenie geotermalnych basenów i uzdrowisk? W kolejnej odsłonie akcji Wakacje z Geotermią skupimy się na Polsce. Pomimo, iż rok to wcale nie jest dużo czasu, naprawdę sporo się dzieje. Istniejące już ośrodki odnotowują coraz więcej klientów. W lutym tego roku otwarto geotermalny obiekt rekreacyjny Termy Cieplickie, a na jesień planowane jest otwarcie długo wyczekiwanych Term Chochołów.

TOP50 POMPY CIEPŁA POWIETRZE/WODA
Po urządzeniach do produkcji ciepłej wody użytkowej oraz gruntowych pompach, nadeszła pora na pompy typu powietrze-woda stosowane zarówno do celów centralnego ogrzewania, jak i podgrzewu ciepłej wody użytkowej. Powietrzne pompy ciepła dzięki swojej prostej instalacji i niskim wymaganiom dotyczącym warunków eksploatacji cieszą się bardzo dużą popularnością. Wśród wszystkich pomp charakteryzują się największą różnorodnością budowy.

MAGAZYNOWANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Stosowane obecnie zasobniki energii elektrycznej wyrównują, co do zasady, nierówność podaży i popytu w zakresie krótkich okresów, najczęściej minut lub godzin. W systemie elektroenergetycznym opartym o źródła odnawialne, w znacznej mierze niestabilne, konieczne będzie wyrównywanie różnic w wytwarzaniu i konsumpcji energii elektrycznej w okresach dłuższych: dni, tygodni, być może nawet miesięcy.

AUTOBUSY ELEKTRYCZNE
Zasadniczymi zaletami pojazdów elektrycznych w miastach są ich cichy napęd oraz brak emisji spalin bezpośrednio w skupiskach ludzkich. Nie dziwi zatem coraz większe zainteresowanie elektrycznymi autobusami, które nie wymagają rozciągania szpecącej miasta trakcji. Prym pod tym względem wiodą Chiny, które w ostatnim czasie zamawiają dla swoich metropolii tysiące autobusów elektrycznych.

Wiecej informacji: http://globenergia.pl/sklep/wydania-globenergia-elektroniczne-pdf/wydanie-elektroniczne-globenergia-4-2014-automat-24h-detail
środa, 02 lipiec 2014 09:54

Dwupłatowe turbiny wiatrowe powracają!

Energetyka wiatrowa jest jednym z najlepiej rozwijających się i najbardziej perspektywicznych zamienników dla paliw kopalnych.

77480815Moce zainstalowane w tym sektorze ciągle rosną, a projektanci dążą do regularnego obniżania kosztów inwestycyjnych. W ciągu ostatniego ćwierćwiecza stawiano na trójpłatowe wirniki dla turbin wiatrowych. Zastosowanie dwupłatowych wirników, może się przyczynić do obniżenia kosztów produkcji energii z elektrowni wiatrowych tak, jak to miało miejsce w Chinach.
 
Kilka dużych farm wiatrowych testuje już takie rozwiązanie. Jest to inżynierskie wyzwanie, mogące znacznie poprawić ekonomikę morskiej energetyki wiatrowej. Szacuje się, iż dwupłatowa turbina wiatrowa może kosztować nawet 20% mniej niż trójpłatowa, zachowując produkcję energii elektrycznej na tym samym poziomie co obecnie wykorzystywane turbiny. Ming Yang Wind Power, dziewiąty co do wielkości producent turbin wiatrowych na świecie, ogłosił niedawno projekt wybudowania 6MW instalacji zbudowanej z dwupłatowych turbin w Chinach, która wygeneruje tyle energii ile generują największe komercyjne turbiny offshore. W przyszłym roku, ta sama firma planuje podobną inwestycję na morzu terytorialnym Norwegii.

Morska energetyka wiatrowa cechuje się stabilniejszą, niż instalacje lądowe produkcją energii, ale kosztuje prawie dwukrotnie więcej. Dwupłatowe turbiny kosztują mniej, ponieważ do ich budowy potrzeba mniej materiałów. Redukcja liczby płatów sprawia, że wirnik jest lżejszy. Umożliwia to umieszczenie wirnika na zawietrznej stronie wieży (turbiny down-wind). Konwencjonalne wirniki wykorzystywanych obecnie turbin są umieszczane na stronie nawietrznej (turbiny up-wind). Wykorzystanie lekkich i elastycznych materiałów przekłada się na dalsze oszczędności surowców potrzebnych do budowy przekładni turbiny, wieży i fundamentu. Średnica wirnika 140m, skrzynia biegów i generator 6MW firmy Ming Yang waży zaledwie 308 ton, czyli o ok. 40 ton mniej, niż konwencjonalna 6MW turbina. Dwupłatowe wirniki są również łatwiejsze w montażu. Morskie wirniki trójpłatowe montowane są na miejscu, a te nowej generacji mogą być montowane na turbinach jeszcze na lądzie i transportowane w całości na miejsce pracy. Gotowy pakiet jest dużo wygodniejszy w transporcie.

Turbiny dwupłatowe wykorzystywane w przeszłości miały kilka problemów, z powodu których zostały wycofane z produkcji. Obracały się one dużo szybciej niż wirniki trójpłatowe. W takiej sytuacji elastyczne płaty odginały się i uderzały w wieże turbin. Po kilka latach badań projektanci zapewniają, że dopracowano technologię utrzymywania łopat w określonej pozycji niezależnie od warunków pracy. W 2009 roku, projektant turbin wiatrowych Peter Jamieson wraz z firmą Garrad Hassan & Partners z Glasgow przedstawili rozwiązanie konstrukcyjne umożliwiające kontrolowane hamowania wirnika w sytuacji ryzyka kolizji płata z wieżą turbiny.

Jedynym problemem w popularyzacji turbin z wirnikami dwupłatowymi będą zapewne społeczności lokalne. Wizualnie bowiem, wirniki z dwiema łopatami nie są tak atrakcyjne jak te trójpłatowe. Wirniki trójpłatowe zostały specjalnie opracowane i wyliczone, by nie raziły nieproporcjonalnymi wymiarami. Wysokość wieży i średnica wirnika jest dobierana w ściśle określonych proporcjach. Miejmy zatem nadzieję, że projektanci wirników dwupłatowych z tym problemem również sobie poradzą.

Źródło: Technology Review www.technologyreview.com
wtorek, 17 czerwiec 2014 14:48

Woda – potężny magazyn czystej energii

Zajmuje 72% powierzchni naszej planety a jej globalne zasoby szacuje się na blisko 1,4 mld km3. Woda – od zarania świata drąży skały, doliny i formuje całe obszary lądowe. Tę siłę można, a nawet trzeba ujarzmić i wykorzystywać. Bo o ile paliwa kopalniane kiedyś ulegną wyczerpaniu, to woda nieustannie krąży w przyrodzie, stanowiąc dla ludzkości potężny magazyn naturalnej energii!

Szacuje się, że ok. 16 % wykorzystywanej na świecie energii elektrycznej pochodzi właśnie z elektrowni wodnych. Hydroenergetykę na tle innych odnawialnych źródeł energii cechuje bardzo wysoka produktywność. W wielu krajach, tj. w Norwegii, Szwajcarii, Brazylii, czy też Wenezueli, stanowi ona podstawowe źródło energii elektrycznej, które jest w stanie zaspokoić niemal całkowity popyt kraju.

W Europie energetyka wodna zachowuje nadal wiodącą pozycję wśród odnawialnych źródeł energii. Niestety, wiele lokalizacji o preferencyjnych warunkach do budowy dużych elektrowni wodnych zostało już wykorzystane. Nie oznacza to jednak, że potencjał w zakresie wykorzystania wody do produkcji energii elektrycznej został wyczerpany. Wyraźnym trendem w Europie jest od wielu lat rozwijanie tzw. małych elektrowni wodnych (MEW) o mocy zainstalowanej nie większej niż 10 MW. Wykorzystują one zazwyczaj potencjał niewielkich rzek, rolniczych zbiorników retencyjnych, systemów nawadniających czy kanałów przerzutowych. Pod tym względem na starym kontynencie przodują Włochy, Francja oraz Hiszpania.

- Także w Polsce, z powodu narzuconych uwarunkowań środowiskowych, rozwój hydroenergetyki w najbliższych latach będzie stymulowany przez mniejsze obiekty o mocy zainstalowanej nie większej niż 5 MW. – mówi Małgorzata Bartkowski z firmy REECO Poland, będącej organizatorem Międzynarodowych Targów Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej RENEXPO® Poland. - Zasoby energetyczne polskich wód szacuje się na około 12 TWh/rok – około 8% energii elektrycznej produkowanej w naszym kraju. Potencjał ten wykorzystujemy zaledwie w 20 %, co stawia nas na jednym z ostatnich miejsc w Europie. Liczba wszystkich funkcjonujących w Polsce elektrowni wodnych nie przekracza ośmiuset. Mimo ograniczonej liczby miejsc o warunkach preferencyjnych do inwestycji w duże hydroelektrownie, szacuje się, że istnieje blisko 6000 lokalizacji w których warto rozważyć budowę małych elektrowni wodnych. Około 75% polskich zasobów hydroenergetycznych znajduje się w obszarze dorzecza Wisły, i obejmuje zwłaszcza samą rzekę Wisły oraz jej prawobrzeżne dopływy. Na dorzecze Odry przypada około 20%. Sprzyjające warunki do budowy małych elektrowni wodnych istnieją w Karpatach, Sudetach, na Roztoczu, a także na rzekach Przymorza. Szkoda byłoby zaprzepaścić taki potencjał zwłaszcza, że w grę wchodzi zarówno aspekt ekologiczny, jak i ekonomiczny, a NFOŚiGW przewiduje wsparcie finansowe dla tego typu inwestycji. Za rozwojem hydroenergetyki przemawia fakt, że koszt wyprodukowania energii elektrycznej w elektrowni wodnej jest niższy niż w elektrowni cieplnej. MEW wyróżniają się znikomym wpływem na środowisko naturalne, dostarczają czystej energii i stanowią idealny sposób na stymulowanie rozwoju w regionie. Ponadto, prawidłowa eksploatacja obiektów hydroenergetycznych reguluje stosunki wodne, zwiększając retencję wód powierzchniowych, co polepsza warunki uprawy roślin oraz warunki zaopatrzenia ludności i przemysłu w wodę. Wyprodukowaną energię można wykorzystywać na zaspokojenie potrzeb lokalnych a jej nadmiar odsprzedać do krajowej sieci elektroenergetycznej, czerpiąc z tego dochód. – dodaje Małgorzata Bartkowski z firmy REECO Poland.

Woda jest również przedmiotem zainteresowania 4. Międzynarodowych Targów Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej RENEXPO® Poland, które odbędą się w dniach 23-25 września 2014 r. w Warszawskim Centrum EXPO XXI. Przez trzy dni targi stanowić będą nowoczesną platformę umożliwiającą zaprezentowanie najnowszych innowacji z branży OZE, także w sektorze hydroenergetycznym. Producenci, społeczności lokalne, inwestorzy, planiści, deweloperzy projektów czy operatorzy elektrowni wodnych będą mieli okazję zapoznać się z aktualnymi trendami i nowinkami z tego obszaru.

Wstęp na targi będzie bezpłatny dla wszystkich zwiedzających, którzy dokonają uprzedniej rejestracji na stronie: http://www.renexpo-warsaw.com/404.html?&L.

Jak co roku targom RENEXPO® Poland towarzyszyć będzie cały szereg profesjonalnych konferencji i forów biznesowych, podczas których krajowe i międzynarodowe organy publiczne, stowarzyszenia, naukowcy oraz firmy związane na co dzień z branżą OZE zaprezentują najnowsze trendy, wyniki badań, technologie i innowacje w swoich dziedzinach. Atrakcyjnym punktem programu tegorocznej odsłony RENEXPO® Poland będzie m.in. 4. Konferencja – Energia Wodna w Polsce, organizowana 23 września 2014 r. przez Towarzystwo Elektrowni Wodnych wspólnie z Instytutem Maszyn Przepływowych PAN, Towarzystwem Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych i REECO Poland. Spotkanie będzie znakomitą okazją do dyskusji o wyzwaniach, przed którymi staje sektor energetyki wodnej w Polsce w świetle zmian w otoczeniu prawno-administracyjnym, ale także możliwości wynikających z potencjału hydroenergetycznego, stanu techniki oraz uwarunkowań ekonomicznych i środowiskowych.

RENEXPO® Poland już od 2011 roku stanowi nowoczesną platformę transferu wiedzy i wymiany doświadczeń w obrębie krajowego i międzynarodowego sektora energetycznego. W ciągu zaledwie trzech lat targi organizowane przez REECO Poland zyskały w naszym kraju renomę jednego z najważniejszych wydarzeń w branży energii odnawialnej. Potwierdzeniem tego jest wielki sukces ubiegłorocznej edycji tego wydarzenia. Swoją ofertę zaprezentowało wówczas 135 wystawców z kraju i zagranicy. W ciągu trzech dni teren międzynarodowej imprezy odwiedziło pond 3 800 osób oraz ponad 1280 uczestników konferencji.

Więcej informacji na: www.renexpo-warsaw.com
Relacja z  II edycji Konferencji
KOGENERACJA – perspektywy rozwoju inwestycji
30 października 2014 r., WARSZAWA

30 października 2014 r. odbyła się w Warszawie II edycja Konferencji ”KOGENERACJA – perspektywy rozwoju inwestycji”, która zgromadziła inwestorów z całej Polski. Byli to przedstawiciele samorządów lokalnych, przedstawiciele przedsiębiorstw ciepłowniczych i elektrociepłowni oraz przemysłowi odbiorcy energii. Duże zainteresowanie Konferencją wynika z dużych oszczędności ekonomicznych zawiązanych z zastosowaniem kogeneracji w odróżnieniu od odrębnego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej, ze względu na mniejsze zużycie paliwa.
Innym czynnikiem, który sprawia, że kogeneracja wzbudza wiele emocji jest wsparcie inwestycji kogeneracyjnych ze środków Funduszy UE oraz środków krajowych w latach 2014 – 2020. Aby ułatwić zainteresowanym inwestycje w tę technologię firma Progress Group zaprosiła ekspertów, którzy przybliżyli uczestnikom Konferencji praktyczne i prawne zagadnienia związane z kogeneracją, tak aby jak najwięcej podmiotów mogło skorzystać z proponowanego wsparcia.

P1010019

W ramach Konferencji poruszono następujące tematy:
• Ustawa kogeneracyjna a wsparcie kogeneracji - Zasady korzystania z systemu wsparcia dla kogeneracji - Katarzyna Krawczyk, Adwokat, Accreo Sp. z o.o.
• Przyłączenia mikroinstalacji do sieci - Michał Kornasiewicz, Adwokat, Partner, Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Dziedzic Kowalski Kornasiewicz i Partnerzy
• Analiza sytuacji na rynku świadectw pochodzenia energii elektrycznej z kogeneracji - Iwona Kowal, Specjalista ds. Statystyki Elektroenergetyki, Agencja Rynku Energii S.A.
• Wsparcie inwestycji kogeneracyjnych ze środków Funduszy UE oraz środków krajowych. Nowe możliwości współfinansowania na lata 2014 – 2020 - Aleksandra Pabiańska, Manager, Accreo Sp. z o.o.    
• Systemy poligeneracyjne - współwytwarzanie mediów sposobem na obniżenie kosztów energii - mgr Krzysztof Maciąg, Specjalista ds. Sprzedaży, Centrum Elektroniki Stosowanej „CES” Sp.  z o.o.
• Audyt jednostek kogeneracji - Jacek Mszyca, Dyrektor ds. technicznych, NGE Sp. z o.o., Weryfikator Procesów Kogeneracji
• Jak wybrać optymalną kogenerację dla biogazowni? - Sylwia Koch-Kopyszko, Prezes Zarządu, Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego
• Wpływ jakości przeprowadzenia procesu wyboru dostawców kogeneracji na projekt wykonawczy i realizację biogazowni - Witold Woroszyłło, Bio Alians Doradztwo Inwestycyjne Sp. z o.o.
 
Poza prelekcjami praktyków i specjalistów uczestnicy Konferencji mieli możliwość zapoznania się z ofertą firm:
• Accreo Sp. z o.o.  
• Centrum Elektroniki Stosowanej „CES” Sp.  z o.o.

Patronat Honorowy nad Konferencją sprawowali:
• Fundacja Poszanowania Energii
• Krajowa Izba Biopaliw
• Krajowa Izba Gospodarcza
• Narodowa Agencja Poszanowania Energii
• Instytut Ochrony Środowiska
• Stowarzyszenie Elektryków Polskich
• Stowarzyszenie Polskich Energetyków SPE
• Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii
oraz
• Polskie Stowarzyszenie Doradztwa Energetycznego

Patronat Medialny sprawowały czołowe media związane z energią odnawialną i gospodarką.

Pozytywne sygnały ze strony uczestników i Partnerów Merytorycznych Konferencji świadczą o potrzebie organizacji spotkań, które stanowią platformę kontaktu producentów i dystrybutorów związanych z sektorem kogeneracji z inwestorami.

Kolejna edycja Konferencji ”KOGENERACJA – perspektywy rozwoju inwestycji” odbędzie się wiosną 2015 roku w Warszawie.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!
Progress Group
tel.: 22 750 25 93
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

IX Edycja Konferencji
BIOGAZ - PRAKTYCZNE ASPEKTY INWESTYCJI W ZIELONĄ ENERGIĘ
1 października 2014 r., Warszawa

1 października w Warszawie odbędzie się dziewiąta już edycja Konferencji „BIOGAZ - PRAKTYCZNE ASPEKTY INWESTYCJI W ZIELONĄ ENERGIĘ”, która odpowiada na pytania dotyczące rentowności biogazowni w obliczu braku kompleksowego systemu wsparcia dla tych źródeł OZE.
W ramach kolejnej edycji Konferencji około 100 inwestorów poszukujących informacji na temat możliwości wykorzystania biogazu w ich działalności dowie się czy biogazownie są w stanie sprostać trudnościom rynkowym i przynosić dochody.

biogaz 1

Mimo, że projekt ustawy o nie spełnia oczekiwań branży biogazowej, powstało wiele biogazowni, a inwestorzy nadal zainteresowani są tą branżą. Polska należy do grupy państw UE, które mają największy potencjał biogazowy i ma możliwości, aby znaleźć się w ścisłej europejskiej czołówce producentów biogazu.
Konferencja BIOGAZ od 2010 roku gromadzi inwestorów zainteresowanych biogazem, a także przedstawicieli samorządów lokalnych, dostawców rozwiązań technologicznych dla energetyki, a także dostawców technologii oraz surowców dla biogazowni. Od lat jest platformą kontaktu podmiotów zainteresowanych technologią biogazową z autorytetami oraz z przedsiębiorstwami doświadczonymi w tej dziedzinie. Wykładowcy – praktycy przybliżają zainteresowanym także tematy prawne, zagadnienia dotyczące finansowania inwestycji oraz praktyczne aspekty inwestycji w biogazownie.

O randze przedsięwzięcia świadczy lista organizacji związanych z sektorem energetyki i energii, które objęły Patronatem Honorowym to wydarzenie.

Patronat Medialny nad Konferencją tradycyjnie sprawują czołowe media związane z energią odnawialną i gospodarką.

Szczegółowe informacje na temat nadchodzącej edycji Konferencji można uzyskać na stronie www.progressgroup.pl

biogaz 3
środa, 04 czerwiec 2014 15:23

Termowizja w fotowoltaice

Na całym świecie od ponad kilkunastu lat prokonsumenckie instalacje fotowoltaiczne stają się coraz bardziej liczącym źródłem pozyskiwania energii elektrycznej.

W Polsce sytuacja ta kształtuje się nieco odmiennie. Przekształcanie energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną, jak również energię cieplną w przypadku instalacji solarnych dopiero stopniowo wchodzi na nasz rynek. Niedawne otwarcie rynku i próby kreowania konstruktywnego i ekologicznego myślenia nakierowanego na OZE wśród odbiorców końcowych spowodowały znaczący rozwój instalacji PV w ciągu ostatnich 2-3 lat. Rozwój ten dotyczy zarówno firm produkujących panele fotowoltaiczne czy podzespoły instalacji PV, jak również instalatorów i serwisantów takich instalacji.

Termowizja w fotowoltaice
W przypadku fotowoltaiki termowizja znalazła głównych odbiorców właśnie wśród instalatorów i serwisantów PV. Każda, nawet najlepiej wykonana instalacja z biegiem czasu podlega procesowi starzenia, mniejszym lub większym defektom, czy też jest poddawana działaniu nieprzewidzianych czynników zewnętrznych. Dodając do tego cały szereg niewidzialnych gołym okiem defektów m.in.: wadliwych ogniw, uszkodzeń diod bypass, mikropęknięć, rozwarstwień występujących pomiędzy taśmą przewodzącą a ogniwem czy niedopasowania parametrycznego samych modułów może spowodować, że nie będziemy w pełni zadowoleni z wydajności zainstalowanej instalacji. Z doświadczenia wiemy, że moduł fotowoltaiczny jest tak mocny, jak najsłabsze z jego ogniw w segmencie. Po wykryciu wadliwego ogniwa serwisant jest w stanie znacznie szybciej usunąć defekt, co nam jako użytkownikom pozwala na zaoszczędzenie dodatkowych kosztów wynikających z niesprawnej instalacji.

1 2 3
RYS. 1. WADLIWE PANELE FOTOWOLTAICZNE

Z drugiej strony należy wziąć pod uwagę warunki środowiskowe w których montowany jest badany moduł. Zacienienie drzewami, uszkodzone ogniwo, śnieg czy brud zalegający na ogniwach powoduje ich grzanie, zmniejszenie produkowanej energii i występowanie większych obciążeń co przy dłuższym czasie może powodować uszkodzenie ogniwa a w konsekwencji całej baterii. Na tą chwilę należy pamiętać, że ogniwa fotowoltaiczne charakteryzują się wydajnością nieprzekraczającą ~24%, zatem tylko sukcesywna i okresowa diagnostyka termowizyjna instalacji da nam możliwość wczesnego zlokalizowania defektów i szansę na zachowanie 100% sprawności całego układu.

Kamera termowizyjna testo 876
Warto wiedzieć, że przy wykonywaniu pomiarów termowizyjnych na instalacjach PV muszą być spełnione następujące warunki:
- pogodowe: sucho i bezchmurnie, nasłonecznienie w zakresie 500-600 W/m2, niskie temperatury zewnętrzne
- pomiarowe: moduł PV powinien być ustawiony prostopadle do padania promieni słonecznych, zaś kamera pod kątem ~90˚ do instalacji, odległość pomiaru to 2-3 m, zaś przy określaniu emisyjności jako mierzony materiał należy wybrać szkło.

4 5 6
RYS. 2 KAMERA TERMOWIZYJNA TESTO 876

By pomiar w tych warunkach nie przysparzał problemów kamera termowizyjna powinna być prosta, uniwersalna i lekka. Idealnym rozwiązaniem jest generacja kamer testo 876 będąca odpowiedzią firmy Testo AG na wciąż rosnące zapotrzebowanie rynku termowizyjnego w ostatnich latach. Potrzeba wykonywania zdjęć termowizyjnych o zwiększonych dokładnościach z wysoką rozdzielczością daje szanse na wykorzystanie kamer termowizyjnych jako urządzeń wielofunkcyjnych zarówno w budownictwie pasywnym, fotowoltaice, elektryce jak i w przemyśle. Kamera termowizyjna testo 876 to wysoka czułość termiczna (do 80mK), wbudowany aparat cyfrowy i zakres pomiarowy do 280°C. Nowoczesna i ergonomiczna obudowa z obrotowym i ruchomym wyświetlaczem umożliwia monitorowanie pod różnymi kątami trudnodostępnych obiektów a wymienne teleobiektywy (32°x23° i 9°x7°) pozwalają na szczegółowe ujęcia detali nawet z większych odległości. Rozdzielczość detektora 160x120 pikseli z możliwością jej 2-krotniego zwiększenia na zdjęciu termowizyjnym do 320x240 pikseli (SuperResolution) w połączeniu z szerokokątnym obiektywem sprawia, że instalacja i odbiór nowych instalacji PV staje się znacznie łatwiejszy. Jednym rzutem oka możemy zaobserwować przegrzewające się ogniwa, co może być skutkiem mikropęknięć, uszkodzeń mechanicznych czy nieprawidłowego zlutowania poszczególnych podzespołów.

7
RYS.3 W PEŁNI FUNKCJONALNA INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

Dodatkowym argumentem wybijającym firmę Testo AG ponad konkurencję jest dołączane do kamery oprogramowanie IRSoft. Program ten łączy w sobie niezwykle prostą i intuicyjną obsługę, rozbudowany interfejs i szeroką funkcjonalność dzięki czemu zaspokaja oczekiwania nawet najwybredniejszych klientów. Co więcej, corocznie Testo AG wprowadza aktualizację oprogramowania i udostępnia ją do użytku swoim klientom.

Na co pozwala Software:
- wyszczególnienie dowolnej ilości punktów, również Coldspot/Hotspot
- wykonanie histogramu i 5 linii profilu
- TwinPix – funkcja nakładania obrazu termowizyjnego na obraz rzeczywisty
- możliwość korelacji emisyjności i odbić dla całego zdjęcia, wybranej powierzchni i punktu
- ręczna regulacja skali, limitów, izotermy
- wykonanie raportu (10 pomocniczych formatów z możliwością edycji)
Pamiętaj – by instalacja była w 100% sprawna niezbędne jest wczesne zlokalizowanie jej defektów. Postaw na termowizję i kamerę testo 876.

Product Manager Div TI
Maciej Pudelski
Testo Sp. z o.o.

ARTYKUŁ PROMOCYJNY
środa, 04 czerwiec 2014 10:04

Viessmann dziękuje za wspólną zabawę

Piękna pogoda i bogaty program sprawiły, że wokół Przedstawicielstw firmy Viessmann w Polsce do południa zgromadzili się licznie Instalatorzy z rodzinami.

Na przybyłych gości czekały niespodzianki: sportowe, rekreacyjne, edukacyjne i kulinarne.

Nie zabrakło też Partnerów biznesowych tj. firm: AQUAHOME i PGNIG, którzy zaprezentowali swoje produkty i przygotowały upominki w konkursach.

Sportowa rywalizacja i wspaniały rodzinny doping towarzyszył rozegranym zawodom mega siatkówki. Wśród najmłodszych cieszyła się specjalnie przygotowana „ścieżka energetyczna” pełna konkursów i zabaw, zjazdy na dmuchanej zjeżdżalni, pokaz kulinarny z rodzinnym konkursem, warsztaty plastyczne, czy też energetyzujący taniec Zumby.

Prowadzone w trakcie Pikników szkolenia oraz zawody wiedzy i umiejętności serwisowych skupiły blisko 300 Instalatorów zainteresowanych poznaniem najnowszych urządzeń z programu produkcji firmy Viessmann.

Finał pikników w Polsce zgromadził ponad 1000 osób, a zwłaszcza tych, którzy czekali z niecierpliwością na rozlosowanie nagród finałowych w loterii z zgromadzonych kuponów ze ścieżki energetycznej.

Patronat medialny nad imprezami objęły wydawnictwa: GLOBEnergia, Instalreporter, Murator, Polski Instalator.

viessmann 3 viessmann 2
viessmann 4 viessmann 5
viessmann 6 viessmann 7
viessmann 8 viessmann 9

Źródło: Viessmann

Ukazał się najnowszy Europejski biuletyn energetyki odnawialnej - fotowoltaika 2013

40269832W roku 2013 światowy rynek fotowoltaiki charakteryzował się silnym ożywieniem.
Wstępnie szacuje się że roczny przyrost mocy zainstalowanej na poziomie 37 GWp w porównaniu do 30 GWp w 2012 i 2011.
Całkowite moce zainstalowane PV na świecie osiągnęły pod koniec roku sumaryczną moc 137 GWp, z rocznym przyrostem rzędu 35%.

Kliknij TUTAJ aby pobrać biuletyn.

Źródło: Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO)

Rehabilitacja prosumenckiej i rozproszonej energetyki odnawialnej podczas VII Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej i Biomasy

Polska podkreśla wagę sektora węglowego oraz walczy jednocześnie o rehabilitację węgla w Europie i o poprawę funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego na Śląsku. Rola węgla w gospodarce nie jest jednak tak duża. Udział przychodów ze sprzedaży węgla w krajowym PKB to niecałe 1,4%, podczas gdy obroty na rynku energetyki odnawialnej w 2013 roku przekroczyły 1,3% PKB. Gdyby rynek energetyki prosumenckiej, mikro- i małych instalacji OZE rozwijał się zgodnie z przyjętym przez rząd w 2010 roku Krajowym Planie Działań (KPD), jego udział w PKB przekroczyłby 1,6% (źródło: IEO, Krajowy plan rozwoju mikroinstalacji ‘2013). Znaczna część wartości rynku powstałaby na Śląsku, a zdecydowana większość (80%) wytworzona zostanie w branży kolektorów słonecznych, kotłów na biomasę oraz w fotowoltaice. Pierwsze dwie z powyższych branż to filary obecnej energetyki prosumenckiej, której zaufało już 250 tys. drobnych inwestorów. Ta trzecia to wschodząca gwiazda i już w niedalekiej przyszłości realny konkurent na rynku energii elektrcznej.
2014 ieo forum
Branże te spotykają się na VII Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej i Biomasy , organizowanym w tym roku na Śląsku, w Raciborzu, aby potwierdzić, że właśnie te trzy rodzaje mikroinstalacji, każda oddzielnie, ale także w inteligentnie zarządzanych hybrydach i mikrosieciach, mogą zaspokajać potrzeby energetyczne i oczekiwania w zasadzie każdego z prosumentów. Podczas, gdy energetyka odnawialna jest marginalizowana w krajowej debacie, Forum w Raciborzu jest również okazją do pokazania realnego potencjału mikroinstalacji OZE, trendów rozwojowych oraz, po zbyt wielu niczym nieuzasadnionych (brak podstaw naukowych) i krzywdzących wypowiedziach polityków, do rehabilitacji energetyki prosumenckiej w polityce energetycznej kraju i ochronie wizerunku w oczach opinii publicznej. Rehabilitacja branż OZE nie byłaby możliwa przy podejściu jednostkowym do problemu, poprzez pryzmat pojedynczego prosumenta, czy jednego rodzaju mikroinstalacji, ale jest łatwiejsza przy kompleksowym podejściu, łączeniu różnych źródeł w pakiet rozwiązań dla energetyki obywatelskiej. Nawet wobec monolitu silnych i dobrze zorganizowanych grup interesów energetyki scentralizowanej energii, sprawdza się bowiem stara łacińska sentencja „nec Hercules contra plures” - i Herkules nie poradzi przeciw wielu. Aby wzmocnić swój głos, krajowy przemysł mikroinstalacji wraz z instalatorami szukać będą porozumienia z Federacją Konsumentów. Promować też będzie rozwiązania zapewniające jak najszerszą akceptację społeczną, np. formuła prosumenta zbiorowego i spółdzielni energetycznych oraz rozwiązań poprawiających efektywność ekonomiczną oraz promujących jakość i niezawodność rozwiązań technicznych. Forum to okazja wskazania kluczowych mankamentów regulacyjnych. Istnieje wiele przesłanek do tezy, że prawo nie działa dobrze. Badania Urzędu Regulacji Energetyki pokazują, że nowelizacja Prawa energetycznego z lipca ub.r. nie doprowadziła do rozwoju rynku. W II półroczu ub. roku przyłączono do sieci elektroenergetycznej tylko 41 mikroinstalacji prosumenckich o mocy 1350 kW, przy ich łącznej liczbie wynoszącej zaledwie 130 szt. Ponadto, wyniki badań rynku mikroinstalacji OZE za ub. rok wskazują na w dalszym ciągu rosnącą liczbę mikroinstalacji „off-grid” (nieprzyłączonych do sieci). Dane te potwierdzają tylko, że system wsparcia i regulacje nie działają prawidłowo i nie prowadzą do realizacji ścieżki rozwoju mikroinstalacji wg KPD. Forum to też okazja do wskazania konkretnych przykładów niewłaściwego stosowania prawa, a nawet przejawów dyskryminacji prosumentów inwestujących w mikroinstalacje elektryczne. Organizatorzy Forum, zbierając informacje o takich przypadkach, przygotowują „czarną listę barier”. Nie chodzi jednak o „ścianę płaczu”. Instytut Energetyki Odnawialnej, w oparciu o analizę ww. przypadków i ograniczeń systemowych przygotowuje na Forum analizy ekonomiczne, analizy prawne i projekty poprawek do Prawa Energetycznego oraz wnioski o prokonsumenckie korekty w programach „Prosument” i „Bocian” Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także zalecenia do programów operacyjnych funduszy UE 2014-2020, które właśnie teraz, po zatwierdzeniu ramowej umowy Partnerstwa z UE, zaczynają być przygotowywane.

PilitkowskiDyrektor Departamentu Energii Odnawialnej w Ministerstwie Gospodarki – p. Janusz Pilitowski zapowiedział, że odniesie się bezpośrednio do propozycji i uwzględni w dalszych pracach. Wnioski z Forum zostaną przekazane nie tylko do Ministerstwa Gospodarki, ale także do innych instytucji, które objęły Forum patronatem i będą na nim reprezentowane, w tym Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (odpowiedzialnego za koordynacje programowania programów operacyjnych), Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (odpowiedzialnego za PROW), NFOŚiGW.

Zainteresowanych podjęciem w dyskusji na Forum i w końcowej deklaracji innych ważnych dla branży problemów oraz przedstawieniem „głosów w dyskusji” prosimy o kontakt Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. i zapraszamy do aktywnego udziału.

W imieniu organizatorów,
wisniewski
Grzegorz Wiśniewski, przewodniczący Forum
forum pc 2015

solar2015

Newsletter

Chcesz otrzymywać świeże informacje o wydarzeniach i aktualnościach z branży OZE? Dodaj swój e-mail do newslettera GlobEnergia
 

Partnerzy