Justyna Lis

Justyna Lis

piątek, 10 styczeń 2014 12:34

System zarządzania energią w praktyce

W dobie niepewności na rynkach paliw energia oraz skuteczne zarządzanie jej zasobami stały się szczególnie istotne. Coraz więcej firm wprowadza politykę wysokiej świadomości energetycznej, a także wdraża profesjonalne systemy zarządzania energia (SZEn) w oparciu o normę EN ISO 50001:2011.

Należy jednak pamiętać, że jest to pierwszy krok w stronę realnej efektywności energetycznej – SZEn, jak każdy system, wymaga stałego optymalizowania i rozwijania.

poszanowanie energiiRynek paliw oraz surowców energetycznych na świecie od kilku lat boryka się z problemem wysokiej niepewności oraz chwiejności cenowej. Zjawisko to ma największe znaczenie dla przedsiębiorstw przemysłowych, których funkcjonowanie wymaga dużych nakładów energetycznych (przede wszystkim dotyczy to przemysłu hutniczego, mineralnego, chemicznego, spożywczego i papierniczego). W tym przypadku sama skala działalności gospodarczej powoduje, że nawet minimalny wzrost ceny energii lub zwiększenie jej zużycia przekłada się na wysokie koszta.

Efektem tego problemu stał się paradoksalnie obserwowany wzrost świadomości energetycznej firm w Polsce oraz podejmowanie kroków, których celem jest poprawa efektywności energetycznej. Coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się dziś na wdrożenie nowoczesnego systemu zarządzania energią (SZEn) oraz poddanie go certyfikacji w oparciu o normę EN ISO 50001:2011: - Głównym celem wdrożenia SZEn jest przede wszystkim poprawa wyniku energetycznego firmy, który osiąga się m.in. poprzez redukcję zużycia energii, minimalizowanie liczy potencjalnych źródeł strat energii czy też lepsze i bardziej efektywne wykorzystanie dostępnych zasobów energetycznych. Jak pokazują nasze doświadczenia, w ciągu dwóch pierwszych lat od wdrożenia SZEn można uzyskać oszczędności rzędu od 5% do 15%. Co istotne, samo wdrożenie oraz wprowadzenie polityki energetycznej nie można traktować jednorazowo. System zarządzania energią wymaga stałego nadzorowania i optymalizowania, a tym samym podejmowania działań, które zapewnią lepszy wynik energetyczny – wyjaśnia prof. Jacek Eliasz, Kierownik Sekcji Analiz Systemowych i Zarządzania Energią na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie oraz audytor wiodący jednostki certyfikującej TÜV SÜD Polska Sp. z o.o.

Profesjonalne zarządzanie energią najlepiej rozpatrywać w kontekście tzw. Cyklu Deminga oraz zasady P-D-C-A (z ang. Plan – Do – Check – Act). Zgodnie z nią SZEn, jak każdy inny system, wymaga nieustannego rozwijania. W praktyce oznacza to stałą weryfikację polityki energetycznej przedsiębiorstwa celem poprawy wyniku energetycznego. W ramach przyjętej strategii należy zatem skrupulatnie określić cele i zadania energetyczne, a także metody ich osiągnięcia. Następnie koniecznym jest stałe nadzorowanie SZEn oraz monitorowanie kluczowych wskaźników energetycznych. Na tej podstawie uzyskuje się informacje czy postawione cele zostały zrealizowane oraz jakie obszary wymagają poprawy poprzez wdrożenie działań korygujących. W przypadku systemów zarządzania energią aktywności te najprościej podzielność na nisko kosztowe oraz wymagające większych nakładów finansowych.

Do pierwszej grupy zalicza się wszelkiego rodzaju działania, których celem jest poprawa efektywności energetycznej poprzez lepsze wykorzystanie aktualnych możliwości i zasobów przedsiębiorstwa. Do zadań w tym obszarze zalicza się m.in. utrzymywanie we właściwym stanie technicznym infrastruktury elektroenergetycznej i cieplnej, układów wytwarzania i zasilania sprężonego powietrza, systemów pompowych, urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzujących. W kontekście SZEn istotne jest oczywiście świadome gospodarowanie zasobami energetycznymi, a tym samym np. unikanie przekroczeń mocy zamówionej oraz dopuszczalnych poziomów mocy biernej. Nie mniej ważne jest także dbanie o świadomość energetyczną kadry kierowniczej i samych pracowników – w tym obszarze ważne jest wdrożenie przejrzystych procedur oraz organizowanie regularnych szkoleń. Również stosunkowo niskie koszta wiążą się instalacją urządzeń pozwalających na wykorzystanie lokalnych źródeł energii odpadowej, a także wdrożenie inteligentnych systemów oświetleniowych w obszarach magazynowych, halach produkcyjnych itp. Dzięki tym prostym działaniom uzyskuje się oszczędności nawet rzędu 10% na wydatkach energetycznych w pierwszym roku od wdrożenia systemu zarządzania energią.

W dłuższej perspektywie w celu dalszej optymalizacji SZEn stosuje się działania wiążące się z większymi nakładami finansowymi. Przykładem tego rodzaju inwestycji może być np. wymiana linii produkcyjnych na nowe, oparte na bardziej energooszczędnej technologii, czy też zastosowanie gospodarki skojarzonej lub układów poligeneracyjnych tam, gdzie mamy do czynienia z równoległym zapotrzebowaniem na energie elektryczną, ciepło i chłód. Podobnym rozwiązaniem jest także zainstalowanie wymienników ciepła oraz tzw. ekonomizerów, zastosowanie nowoczesnego systemu optymalizacji zużycia nośników energii czy też wdrożenie systemu sterowania i optymalizacji w obszarze procesów wytwórczych.

Jak już wspomniano, SZEn zgodnie z tzw. Cyklem Deminga wymaga stałego doskonalenia i rozwijania. Oznacza to nie tylko optymalizację stanu aktualnego, ale też rozszerzanie obszarów objętych profesjonalnym zarządzaniem energią – jednym z najnowszych trendów w tym kontekście okazuje się być integracja normy EN ISO 50001:2011 z analizą cyklu życia wyrobów zgodnie z normami EN ISO 14040:2006 oraz EN ISO 14044:2006: - W ramach tego rodzaju zintegrowanego, całościowego podejścia analizowana jest wielkość nakładów energetycznych, występujących we wszystkich fazach życia produktu tj. jego wytwarzaniu, eksploatacji i złomowaniu. Pierwsze przykłady tego rodzaju rozwiązań analitycznych związanych ze zintegrowanym zarządzaniem energią i środowiskiem widoczne są w obszarze przemysłu motoryzacyjnego. Możemy przypuszczać, że będzie to w przyszłości jeden z kierunków rozwoju nowoczesnych systemów zarządzania energią - podsumowuje prof. Jacek Eliasz, ekspert TÜV SÜD Polska.

Źródło: TÜV SÜD Polska

Stało się. Wraz z Nowym Rokiem w życie weszły nowe Warunki Techniczne dotyczące nowo powstających budynków. Jak to zazwyczaj bywa w momencie zmiany – pojawiają się pytania i wątpliwości.

Czy od tej pory wszystkie projekty budowlane będą musiały być dostosowane do nowych regulacji? Czy realizowane właśnie projekty budowlane trzeba teraz modyfikować? A może nie trzeba, ale warto?

energooszczednyBędziemy budować cieplej
Zgodnie z decyzją Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, na rok 2021 przewidywany jest końcowy etap zmian w przepisach dotyczących energooszczędności budynków. Celem całego przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej obiektów mieszkalnych, publicznych i przemysłowych. Problem dostrzegany jest w całej Europie – w krajach Unii. Podobnie jest w Polsce, gdzie aż 70% energii konsumowanej przez budynki wykorzystywane jest na ogrzewanie. W obliczu spowolnienia gospodarczego oraz wzrastających cen surowców, nie dziwi coraz aktywniejszcze szukanie oszczędności. Co wraz z 1 stycznia uległo zatem zmianie? Przede wszystkim będziemy budować cieplej. – By uzyskać od Nadzoru Budowlanego pozwolenie na rozpoczęcie prac, w projekcie trzeba będzie wykazać skuteczniejsze niż dotychczas ocieplenie oraz okna i drzwi o lepszych właściwościach termoizolacyjnych. Zmiany będą wprowadzane stopniowo, grubość wymaganej warstwy ocieplenia wzrośnie o około 2 cm w roku 2014, 4 cm w 2017 i docelowo 5 cm w 2021 –wyjaśnia Piotr Pawlak z ROCKWOOL Polska.

Prawo nie działa wstecz
Nowe Warunki Techniczne nie dotyczą tych inwestorów, którzy otrzymali pozwolenie na budowę przed 1 stycznia. W świetle polskiego Prawa Budowlanego jest ono, z dwoma wyjątkami, bezterminowe. Owe wyjątki to nierozpoczęcie prac przygotowawczych w przeciągu 3 lat od otrzymania pozwolenia lub przerwanie prac budowlanych na okres powyżej 3 lat. Wówczas pozwolenie staje się nieważne i by wznowić prace budowlane, należy uzyskać nowe. Do prac przygotowawczych zaliczamy wytyczenie geodezyjne budynku w terenie, wykonanie niwelacji terenu, zagospodarowanie działki wraz z budową tymczasowych obiektów (np. ogrodzenie terenu) lub wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej. Jako że prawo nie działa wstecz, pozwolenia wydane przez starostę powiatowego przed 1 stycznia 2014 roku mają pełną moc prawną i dopuszczają budowanie na starych zasadach.

Warto jednak w tym momencie zadać sobie pytanie – czy nie zastosowanie się do nowych wytycznych okaże się korzystne?

Energię się opłaci, izolacja się opłaci
Nowych Warunków Technicznych nie trzeba się obawiać i traktować jako zła koniecznego. Wymagania zostały przyjęte jako rozsądny kompromis między kosztami realizacji i eksploatacji. Skuteczniejsza izolacja pozwoli zaoszczędzić. Więcej złotych niż trzeba będzie wydać podczas budowy, pozostanie w portfelu, już po kilku sezonach grzewczych. – To prosta matematyka. Porównując dotychczasowe oraz docelowe wymogi dot. izolacji, na ogrzaniu przeciętnego domku jednorodzinnego zaoszczędzimy 1000 zł w skali rocznej. Dodając do tego więcej niż prawdopodobne podwyżki cen energii, oszczędności powinny okazać się jeszcze większe. W jednym z projektów, które przeanalizowaliśmy na potrzeby obliczeń, inwestor zachowa co roku ponad 1600 zł, co w konsekwencji pozwoli mu na pełen zwrot kosztów ocieplenia już po pięciu latach. Nie trzeba czekać na zmiany w prawie – skuteczne ocieplenie najzwyczajniej się opłaca – podsumowuje Piotr Pawlak.

Źródło: ROCKWOOL
czwartek, 09 styczeń 2014 10:28

Pierwszy autobus hybrydowy we Wrocławiu

Od czwartku wrocławianie mogą poruszać się po mieście pierwszym autobusem hybrydowym. Został on wydzierżawiony od producenta – Volvo – i przez najbliższe trzy lata będzie się pojawiał na różnych liniach komunikacji miejskiej.

img 1937 1- W ten sposób chcemy przetestować nowe rozwiązania proponowane przez konstruktorów nowych napędów. Nie wiemy, czy w przyszłości będziemy szerzej korzystać z autobusów hybrydowych, ale w ciągu kilku najbliższych lat pragniemy przyjrzeć się bliżej różnym nowym technologiom przyjaznym środowisku - mówi Agnieszka Korzeniowska, rzecznik MPK Wrocław.

Na pierwszy rzut oka autobus hybrydowy nie różni się od klasycznych pojazdów z silnikiem diesla, ale pasażerowie pewnie zwrócą uwagę, że jest on o wiele cichszy. Tajemnica tkwi w zastosowaniu silnika elektrycznego, który pracuje podczas ruszania autobusu. Silnik spalinowy włącza się automatycznie dopiero po przekroczeniu odpowiedniej prędkości. Takie rozwiązanie pozwala zaoszczędzić nawet 39% paliwa. Ponadto autobus charakteryzuje się zmniejszoną emisyjnością dwutlenku węgla oraz szkodliwych cząsteczek o 50%. Wrocławianie z pewnością z zadowoleniem przyjmą również fakt, że jest to kolejny pojazd obsługujący linie komunikacyjne wyposażony w klimatyzowany przedział pasażerski. W autobusie zamontowano już wszystkie potrzebne do codziennej eksploatacji urządzenia takie jak automat biletowy. Kierowcy MPK przeszli szkolenie, aby jak najefektywniej prowadzić nowy pojazd.
 
Łatwo go poznać, ponieważ pośród innych autobusów wyróżnia go biały kolor nadwozia. Nowinkę techniczną zaprezentowano na terenie zajezdni nr IX przy ul. Obornickiej w środę w południe. 9 stycznia po południu wyjedzie na linię 319, a w piątek przez cały dzień będzie go można spotkać na linii 116.
Źródło: MPK Wrocław

Jest tani, ekologiczny i powstaje z odpadów, których nie można wykorzystać w żaden inny sposób, a których składowanie oznacza zagrożenie dla środowiska. Polska, jako trzeci co do wielkości obszar rolniczy w Unii Europejskiej, dysponuje wręcz doskonałą bazą surowcową do jego produkcji.

logo inenergBiogaz, o którym mowa, ma nie tylko realną szansę istotnie wpłynąć na bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju, ale może również odegrać kluczową rolę w procesie realizacji unijnych zobowiązań w zakresie stosowania odnawialnych źródeł energii. Szansą na zapoznanie się z najnowszymi trendami w branży biogazowej będzie pierwsza edycja Międzynarodowych Targów Innowacji Energetycznych InEnerg, które odbędą się we Wrocławiu w dniach od 4 do 6 marca 2014 roku.

Znaczna część działań zawartych w „Polityce energetycznej Polski do 2030 r.” związana jest z wdrożeniem dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europy nr 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. Dyrektywa ta określa wspólne ramy dla państw członkowskich w zakresie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, jak również wyznacza krajom członkowskim indywidualne cele dotyczące udziału energii z OZE w końcowym zużyciu brutto energii ogółem. I tak w Polsce udział odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym do 2020 r. powinien osiągnąć poziom 15%.

„Wyznaczenie obligatoryjnych krajowych celów w zakresie udziału zużycia energii z OZE w finalnym zużyciu energii brutto to dla potencjalnych inwestorów swego rodzaju gwarancja na to, że znajdą nabywcę na swój produkt, a dla producentów urządzeń OZE dość wyraźny sygnał do dalszego rozwijania czystych technologii. Inwestycje w odnawialne źródła energii są ważne dla przyszłości Polski także z innego powodu. Znaczna część istniejących bloków energetycznych w naszym kraju jest już mocno wyeksploatowana i w ciągu kilku najbliższych lat będą one wyłączane. To oznacza, że  Polska może mieć poważne problemy z pokryciem zapotrzebowania na energię elektryczną.” – mówi Małgorzata Bartkowski z firmy REECO Poland, będącej organizatorem pierwszej edycji Międzynarodowych Targów Innowacji Energetycznych InEnerg.

Bardzo ważną rolę w założeniach przyjętych w Krajowym Planie Działania, przygotowanym pod kątem osiągnięcia celów wyznaczonych przez unijną Dyrektywę 2009/28/WE odgrywa biogaz, uważany za jedną  z najkorzystniejszych metod pozyskiwania odnawialnych źródeł energii. Może być on wykorzystywany zarówno do produkcji prądu, jak i ciepła. Ze 100 m3 biogazu można wyprodukować około 540-600 kWH energii elektrycznej. W wyniku nowoczesnych procesów oczyszczania biogazu powstaje biometan o parametrach zbliżonych do jakości gazu ziemnego. Szacowana ilość biogazu po oczyszczeniu mogłaby pokryć około 10% polskiego zapotrzebowania na gaz. Mimo to rynek biogazowy w Polsce daleki jest od wykorzystania swojego pełnego potencjału. „Na koniec 2011 roku moc zainstalowana z biogazu wynosiła 103 MW. – mówi Małgorzata Bartkowski z REECO Poland. - To znikoma ilość, mając na uwadze założony do 2020 r. poziom 980 MW. Istotnym czynnikiem spowalniającym rozwój biogazowni rolniczych, nie tylko w kraju nad Wisłą, jest brak wiedzy zarówno o procesach, technologiach wytwarzania i zagospodarowania wytworzonego biogazu, jak również o dostępie do technologii i źródeł finansowania.”

Doskonałą okazją do ponadregionalnej wymiany doświadczeń oraz prezentacji innowacyjnych koncepcji i rozwiązań w obszarze sektora biogazowego, będą Międzynarodowe Targi Innowacji Energetycznych InEnerg. Premierowa edycja imprezy organizowanej przez REECO Poland odbędzie się w dniach 4-6 marca 2014 r. na Stadionie Miejskim we Wrocławiu, a więc w miejscu, gdzie kulturowo spotykają się trzy kraje: Polska, Niemcy i Czechy. Targi, choć mają charakter międzynarodowy, to w szczególności koncentrują się właśnie na regionie Odry i Nysy Łużyckiej.

Organizatorzy targów InEnerg planują cały szereg konferencji i forów biznesowych. Szczególnie atrakcyjnym punktem programu będzie konferencja pt. „Polska, Niemcy, Republika Czeska - 3 kraje, 3 pomysły na biogaz. I co dalej?”, organizowana przy współpracy z Unią Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego. Ciekawym wydarzeniem będzie również Dzień Rolnictwa, którego celem jest promowanie OZE wśród rolników poprzez przedstawienie im możliwości i korzyści płynących z OZE, w tym również z produkcji i wykorzystania biogazu.

Organizatorem InEnerg 2014 jest spółka REECO Poland, wchodząca w skład niemieckiej Grupy REECO, która już od 1997 roku organizuje targi i konferencje związane z energią i budownictwem energooszczędnym. Na polskiej scenie targowej jest obecna od 2011 r. Organizowane przez REECO Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej RENEXPO® Poland z roku na rok cieszą się coraz większym zainteresowaniem i mimo krótkiego stażu już zyskały renomę jednego z najważniejszych wydarzeń branżowych w kraju.

Więcej informacji na: www.inenerg.com

Włóż energię w swoją przyszłość! Zostań Finalistą prestiżowego konkursu i wygraj ciekawe nagrody!

Uwaga !
Dobra wiadomość dla wszystkich zainteresowanych Ogólnopolskim Konkursem Prawa Energetycznego  „Prawo z energią”.
Termin nadsyłania prac został przedłużony do 7 marca 2014 (piątek)!

ElsaEuropejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poznań serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Konkursie Prawa Energetycznego „Prawo z energią”.

Konkurs jest skierowany do studentów i absolwentów do 27. roku życia (w konkursie mogą brać udział doktoranci, nie doktorzy), zainteresowanych prawem energetycznym, energetyką oraz polityką energetyczną.

Konkurs składa się z dwóch etapów:
Etap pierwszy –„Esej z ilustracjami”
Uczestnicy przygotowują eseje z ilustracjami na jeden z podanych poniżej tematów. Esej nie powinien być dłuższy niż 15 stron A4 (wraz z przypisami, bibliografią oraz ilustracjami). Co ważne, elementami eseju powinny być, poza tekstem, ilustracje, przez co rozumiemy: schematy, wykresy, dane statystyczne, tabele i zdjęcia.

Tematy prac konkursowych zostały przygotowane przez Radę Naukową:
I. Zadania Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki a polityka energetyczna państwa.
II. Na drodze do liberalizacji rynku gazu w Polsce.
III. Przerwy w dostawach energii elektrycznej – czy to możliwe?
IV. Inwestycje liniowe – cywilnoprawne i administracyjnoprawne sposoby zapewnienia dostępu do nieruchomości na potrzeby budowy sieci przesyłowych i dystrybucyjnych a projekt ustawy o korytarzach przesyłowych.
V. Wpływ rozwiązań prawnych („mały i duży trójpak”) na rozwój generacji rozproszonej ze źródeł odnawialnych.
VI. System wsparcia dla wytwarzania energii elektrycznej w kogeneracji z ciepłem w Prawie energetycznym – stan obecny i perspektywy na przyszłość.

Eseje można przesyłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 28.02.2014 r.

Komisja konkursowa ocenia prace i wybiera 5 najlepszych.

Etap drugi - „Gala finałowa”
Gala Finałowa składa się z dwóch tur: Konferencji Laureatów oraz Quizu.

I tura: Konferencja Laureatów
Pierwsza tura drugiego etapu polega na wygłoszeniu wykładu odzwierciedlającego temat wcześniej zaprezentowany w eseju. Przydatna tu jest wcześniej przygotowana prezentacja multimedialna (Power Point lub Prezi), która zawierać powinna ilustracje pojawiające się w eseju (tabele, schematy, zdjęcia itp.). Prezentacja ta stanowi bazę wykładu. Wykład nie powinien trwać dłużej niż 10 minut.
Po wygłoszonym wykładzie publiczność ma okazję do zadawania pytań oraz komentowania zaprezentowanych wystąpień.

II tura: Quiz

Każdy uczestnik otrzyma pytanie, które widoczne będzie także na większym ekranie, tak, żeby mogła się z nim zapoznać widownia. Pytania będą miały formę testu (a, b, c, d). Uczestnicy mają 1 minutę na odpowiedź – wybranie kartki z odpowiednią literą (odpowiedzią na pytanie). Moderator konkursu na bieżąco sprawdza udzielone odpowiedzi i informuje o nich uczestników oraz publiczność.
Tura ta ma na celu sprawdzenie ogólnej wiedzy z zakresu prawa energetycznego i wiedzy o rynku energetycznym.

Gala finałowa będzie się 1 kwietnia 2014 r.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody, między innymi:
- za pierwsze miejsce płatne, miesięczne praktyki w kancelarii CMS Polska;
- dla pozostałych finalistów praktyki w Kancelarii GWJ Gramza Wawrzynowicz Jenerowicz Kancelaria Radców Prawnych Sp.p. oraz w Kancelarii Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna Sp.k.;
- nagrody książkowe ufundowane przez wydawnictwo Wolters Kluwer Polska dla wszystkich finalistów;
- możliwość publikacji esejów wszystkich finalistów na Portalu CIRE.pl

Oraz wiele innych ciekawych nagród!

Regulamin, opis konkursu i więcej niezbędnych informacji można znaleźć na stronie internetowej konkursu www.konkurs-energetyczny.pl oraz na profilu konkursu na Facebook’u.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie!

Gotowe prace należy przesyłać na adres  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   do dnia 7 marca 2014 r.

Zapraszamy do udziału!

Pobierz plakat [PDF]
plakat

Źródło: Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poznań
Wydział Prawa i Administracji UAM
piątek, 03 styczeń 2014 11:57

Projekt ustawy o OZE przekazany do KPRM

Minister Gospodarki 31 grudnia 2013 r. przekazał do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii z wnioskiem o pilne rozpatrzenie na najbliższym posiedzeniu stałego Komitetu Rady Ministrów.

 
Na podstawie zgłoszonych wniosków i ustaleń przyjętych w toku uzgodnień, a także nadesłanych uwag przez stronę społeczną, wprowadzone zostały poprawki do projektu ustawy.

prawoNajważniejsze i najczęściej zgłaszane uwagi dotyczyły m.in.:
- doprecyzowania przepisów regulacji;
wprowadzenie nowych definicji,
odformalizowania regulacji dotyczących mikroinstalacji;
gwarancji przyłączeń przedsiębiorstw energetycznych działających w sektorze OZE;
obowiązku zakupu ciepła wytworzonego w instalacji OZE;
obowiązku zakupu energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii, przez zdefiniowany w przepisach ustawy podmiot (sprzedawcę zobowiązanego);
gwarancji utrzymania opłaty zastępczej na stałym poziomie;
mechanizmów aukcyjnych dotyczących ustalania gwarantowanych cen zakupu wytwarzanej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii;
potrzebie waloryzacji przydzielanych taryf o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług;
rozszerzenia możliwości wsparcia wytwarzania energii elektrycznej w mikroinstalacji o wspieranie mikrobiogazowni;
określenie prosumentów – wytwórców (wytwarzających energie elektryczną
w mikroinstalacji) na własne potrzeby i wytwórców prowadzących działalność gospodarczą w mikroinstalacji;
sposobu rejestracji działalności gospodarczej i zgodności z przepisami innych ustaw;
niezrozumiałego i skomplikowanego systemu kolorowych certyfikatów;
niezrozumiałego sposobu wyznaczania cen referencyjnych.

Projekt ustawy, wraz z pełnym opisem uwag, jest dostępny na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji: http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/2/projekt/19349

Źródło: Ministerstwo Gospodarki

Krajowa sieć stacji szybkiego ładowania DC CLEVER w Danii zostanie rozszerzona do 100 lokalizacji, obejmując swoim zasięgiem główne stacje benzynowe oraz centra handlowe.

auto elektryczneABB ogłosił że został wybrany przez firmę CLEVER, operatora w obszarze e-mobility, na dostawcę 50 stacji szybkiego ładowania DC w standardzie CCS (Combo) dla krajowej sieci CLEVER. Zamówienie ma miejsce niedługo po dostawie 50 stacji szybkiego ładowania DC firmy ABB na początku 2013 roku i zwiększa krajową sieć stacji szybkiego ładowania DC CLEVER do 100 lokalizacji. Sieć CLEVER obejmuje zarówno stacje AC, jak i DC, obsługując tym samy wszystkie pojazdy elektryczne (EV) obecne na duńskim rynku.

CLEVER wybrała stację Terra 53 ABB, wyposażoną w złącze CCS, przeznaczoną dla wszystkich lokalizacji, aby móc obsługiwać nowe pojazdy elektryczne wyposażone w system szybkiego ładowania w standardzie CCS, takie jak VW e-UP! oraz BMW i3. Uruchomienie pierwszej stacji szybkiego ładowania DC sieci CLEVER obyło się na początku grudnia na stacji benzynowej Shell. Dokonał go minister transportu Pia Olsen Dyhr, honorując tym samym instalację pierwszej w Danii komercyjnej stacji szybkiego ładowania CCS.

Stacje ładowania CCS zostaną wdrożone na systemie typu back-end sieci CLEVER, a ich instalacja zostanie przeprowadzona w 2014 roku. Utrzymanie i serwis naprawczy zapewnia lokalny zespół ABB w Danii.

Źródło: ABB
 
piątek, 03 styczeń 2014 08:34

Polityka energetyczna Polski do 2030 r.

Działania w ramach realizacji Polityki energetycznej Polski do 2030 roku skupiały się przede wszystkim na bezpieczeństwie dostaw energii, efektywności energetycznej i procesach legislacyjnych kształtujących funkcjonowanie sektora. Informację w tym zakresie, przygotowaną przez MG, Rada Ministrów przyjęła 30 grudnia 2013 r.

energetyczneW polityce energetycznej priorytetem jest poprawa efektywności energetycznej. Wykorzystując m.in. środki krajowe i unijne udzielono wsparcia dla licznych przedsięwzięć termomodernizacyjnych, remontowych, a także związanych z wysokosprawnym wytwarzaniem energii w wysokosprawnej kogeneracji. Sfinansowano również projekty badawcze oraz kampanie promocyjne i informacyjne. Kluczowym elementem wspierania efektywności energetycznej jest system białych certyfikatów. W 2012 opracowano rozporządzenia wykonawcze do ustawy o efektywności energetycznej, które pozwoliły Prezesowi URE na ogłoszenie przetargu na świadectwa efektywności w 2013 roku.

W 2012 r. w zakresie ograniczenia oddziaływania energetyki na środowisko podjęto w szczególności działania związane z implementacją unijnych przepisów w sprawie emisji przemysłowych oraz opracowaniem derogacji dotyczących uprawnień do emisji CO2. Ponadto Polska sprzeciwiła się działaniom zmierzającym do ograniczenia wolumenu uprawnień do emisji alokowanych w ramach systemu EU ETS.

Dzięki licznym inicjatywom mającym na celu ograniczenie emisyjności gospodarki. Dzięki temu w latach 2000-2011 roku udało się odnotować 25 proc. spadek energochłonności PKB z 164,3 do 122,6 kWh/1000 PLN. Ponadto od 2000 roku znacząco spadły wskaźniki emisji zanieczyszczeń dla energetyki zawodowej (w g/kWh), a udział OZE w końcowym zużyciu energii finalnej brutto wzrósł z 7,1 proc. w 2005 roku do 11,04 proc. w 2012 r.

Obecnie Ministerstwo Gospodarki przygotowuje aktualizację „Polityki energetycznej Polski do 2050 r.”. Nowy dokument będzie uwzględniał najważniejsze elementy dotyczące sektora energetycznego takie jak min. wykorzystanie gazu ze źródeł niekonwencjonalnych, wyzwania klimatyczne, budowa wspólnego rynku energii w ramach Unii Europejskiej czy wykorzystanie funduszy europejskich z nowej perspektywy finansowej 2014-2020.

Źródło: Ministerstwo Gospodarki

Prezes Rady Ministrów Donald Tusk powołał dziś Sławomira Brodzińskiego na stanowisko podsekretarza stanu. Nowy wiceminister przejmie również funkcję Głównego Geologa Kraju, dotychczas pełnioną przez Piotra Woźniaka.

mgSławomir Brodziński (ur. 1950) ukończył studia na Wydziale Górniczym Politechniki Śląskiej w Gliwicach z tytułem doktor inżynier.

W latach 1974-1983 był nauczycielem akademickim na Wydziale Górniczym (obecnie Górnictwa i Geologii) Politechniki Śląskiej, a potem do 1990 r. adiunktem naukowo-badawczy w Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG w Gliwicach. W latach 1980-1981 uczestniczył w reformach akademickich.

Od 1991 r. związany jest z centralną administracją rządową. W Wyższym Urzędzie Górniczym w Katowicach pełnił funkcję m.in. dyrektora Biura Szkolenia, Postępu Technicznego i Współpracy, dyrektora Gabinetu Prezesa oraz dyrektora generalnego w latach 1998-2006. Podczas pracy w WUG organizował służbę cywilną w urzędach górniczych. Pod jego kierownictwem urząd uzyskał certyfikat ISO 9001 oraz Regionalną Nagrodę Jakości. W latach 1992-2004 był zastępcą redaktora naczelnego miesięcznika WUG „Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska Naturalnego w Górnictwie” oraz sekretarzem generalnym międzynarodowej organizacji World Mining Congress (1998-2004). Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu publikacji z dziedziny górnictwa. Generalny dyrektor górniczy 1 stopnia.

W 2009 roku został powołany przez Prezesa Rady Ministrów na stanowisko Szefa Służby Cywilnej, które obejmował do tej pory.

Nominację nowemu wiceministrowi wręczył dziś Maciej Grabowski, minister środowiska. Ze swoich stanowisk zostali natomiast odwołani podsekretarze stanu Aneta Wilmańska, Beata Jaczewska i Piotr Woźniak.

Źródło: Ministerstwo Środowiska
Zdjęcie: Ministerstwo Środowiska

Western Energy Consulting zaprasza na webinarium „Obrót Gwarancjami Pochodzenia w praktyce. Doświadczenia zagraniczne, dostępne rozwiązania, prognozy na rok 2014”, które odbędzie się 12 lutego 2014.

Gwarancje Pochodzenia (GO), które zostały wprowadzone do Polski postanowieniami "małego trójpaku", są ciągle tematem wywołującym ożywione dyskusje wśród uczestników rynku. Czym de facto jest ten nowy instrument, który podlega obrotowi międzynarodowemu? Jak należy nim obracać i czy w ogóle można już nim obracać? Czy można na nim zarobić? Jak radzą sobie z GO kraje Europy zachodniej?

Odpowiedzi na te i inne pytania udzieli Grzegorz Biliński, ekspert zajmujący się praktyką obrotu Gwarancjami Pochodzenia, posiadający międzynarodowe doświadczenie w obrocie instrumentem.

W programie m.in.:
- pojęcie GO i charakterystyka systemu EECS w Europie
- GO w Polsce ( odpowiedzialne instytucje)
- kształtowanie się popytu i podaży na rynku europejskim na przestrzeni ostatnich lat
- typy gwarancji
- dostępne rozwiązania rynku pozasesyjnego odnośnie handlu GO w Europie
- jakie są możliwości handlowania GO w Polsce
- jak będzie wyglądać sytuacja jezeli Polska zostanie podłączona do Huba AIB
- jak będzie wyglądać sytuacja jeżeli Polska nie zostanie podłączona do Huba AIB

Wydarzenie odbędzie się w formie webinarium, czyli seminarium online – aby w nim uczestniczyć wystarczy komputer z dostępem do internetu. Będzie ono podzielone na 3 segmenty:
- prezentacja,
- sesja odpowiedzi na pytania dostarczone wcześniej przez uczestników,
- sesja pytań i odpowiedzi odnośnie do prezentacji.

Zachęcamy Państwa do udziału w wydarzeniu, którego forma ma mnóstwo zalet:
- szybki dostęp do informacji, oszczędność czasu (webinarium potrwa do 2h)
- brak konieczności wyjazdu i znacznie niższe koszty
- możliwość powracania do materiałów w dowolnym czasie i miejscu

Zapraszamy do rejestracji, więcej szczegółów na stronie internetowej:
 
Kontakt do Organizatora:
Western Energy Consulting
+48 71 780 64 74
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.westernenergyconsulting.com

Newsletter

Chcesz otrzymywać świeże informacje o wydarzeniach i aktualnościach z branży OZE? Dodaj swój e-mail do newslettera GlobEnergia
 

Partnerzy