Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

23 Kwiecień 2015

I KONGRES

6 prowadzących

Najlepsi specjaliści.

I Ogólnopolski Kongres Niskiej Emisji

Problem niskiej emisji staje się coraz powszechniejszym i coraz głośniej poruszanym. Szukając sposobu jego zniwelowania wprowadzamy szereg rozwiązań, przede wszystkim wymieniając źródła ciepła, przeprowadzając termomodernizację budynków, ograniczając emisję komunikacyjną. Jak to wygląda jeżeli chodzi o konkrety? Na jakie technologie i rozwiązania się zdecydować? Skąd uzyskać wsparcie finansowe?
 
Nie ma lepszego miejsca do debaty na ten temat w Polsce niż Kraków, gdzie 23 kwietnia 2015 roku odbył się I Ogólnopolski Kongres Niskiej Emisji.
Celem kongresu była analiza wniosków płynących z dotychczasowych działań podejmowanych na rzecz ograniczenia niskiej emisji oraz przede wszystkim przedstawienie konkretnych działań, które pozwolą na jej ograniczanie w przyszłości. Tym cenniejsza była dyskusja inaugurująca kongres, w której udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Najwyższej Izby Kontroli oraz władz województwa małopolskiego i miasta Krakowa. Bardzo ważna deklaracja padła z ust Pani Doroty Zawadzkiej-Stępniak (z-ca prezesa NFOŚiGW), która potwierdziła fakt trwających w funduszu prac nad uruchomieniem programu wspierającego działania termomodernizacyjne w gospodarstwach domowych, co z punktu ograniczania niskiej emisji w sektorze bytowo-komunalnym jest kwestią niezwykle istotną. Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynku przekłada się bezpośrednio na zmniejszenie zapotrzebowania budynku na ciepło, a co za tym idzie nawet w przypadku wykorzystywania paliw stałych, na mniejszą emisję produktów spalania do atmosfery.
 
W przypadku nowopowstających budynków, dopełnienie standardów budownictwa energooszczędnego wydaje się być równie ważne, o czym przekonywali specjaliści z Centrum Budownictwa Energooszczędnego Politechniki Krakowskiej oraz Centrum Technologii Energetycznych Świdnica. Są to działania długofalowe, które wraz z termomodernizacją istniejących obiektów powinny być prowadzone równolegle do wymiany źródła ciepła, a więc działania najczęściej wymienianego jako skuteczne rozwiązanie problemu emisji we wspomnianym już sektorze bytowo-komunalnym.
Kwestia wyboru odpowiedniej technologii w kontekście zeroemisyjnej techniki grzewczej wymaga dogłębnej analizy korzyści ekologicznych oraz ekonomicznych, tak aby zainwestowane środki przyniosły pożądany efekt w założonej perspektywie czasowej. Rozwiązań jest wiele, są to między innymi pompy ciepła czy kondensacyjne kotły gazowe, a o ich przedstawienie w kontekście inwestycyjnym zadbali specjaliści z firmy Viessmann, a także MPEC Kraków – przedstawiając niepodlegające w zasadzie dyskusji zalety przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej, jako rozwiązania optymalnego z punktu widzenia ograniczania niskiej emisji.
 
Kraków nieprzypadkowo został wybrany na miejsce I Ogólnopolskiego Kongresu Niskiej Emisji, a był to efekt nie tylko występowania problemu zanieczyszczenia powietrza ale przede wszystkim dużej aktywności władz miasta oraz instytucji miejskich w celu ograniczenia tego negatywnego zjawiska, o czym mówili przedstawiciele Urzędu Miasta Krakowa, MPO Kraków oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Perspektywa i możliwości finansowania działań zmierzających do poprawy jakości powietrza przedstawione przez prezes WFOŚiGW w Krakowie Małgorzatę Mrugałę wzbudziły duże zainteresowanie przedstawicieli gmin i samorządów z Małopolski, którzy niemal w komplecie wzięli udział w kongresie. Uwypuklenie działań miasta posłużyć miało za przykład dla pozostałych miast oraz gmin z całej Polski  i taki cel został osiągnięty.
 
Transport wymieniany jest obok sektora bytowo-komunalnego jako największe źródło niskiej emisji. Jest to obszar wielopłaszczyznowy o dużej ilości rozwiązań, przy czym prawdopodobnie jednym z największych potencjałów charakteryzuje się sektor pojazdów elektrycznych. Całkowicie bezemisyjne w miejscu użytkowania auta elektryczne to duża szansa dla polskich miast zmagających się z zanieczyszczeniem powietrza, w tym wypadku konieczne jest jednak zadbanie o właściwą infrastrukturę, przede wszystkim stacji ładowania pojazdów elektrycznych. O tym, że temat jest rozwojowy świadczy duże zainteresowanie jakim cieszyła się prezentacja producenta tego typu urządzeń – GARO oraz towarzysząca kongresowi ekspozycja elektromobilności. Uczestnicy wydarzenia mieli okazję przekonać się jaki jest komfort jazdy autem elektrycznym, a także jak działają poszczególne technologie niskoemisyjne z zakresu techniki grzewczej, co było możliwie dzięki obecności mobilnego laboratorium odnawialnych źródeł energii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
 
Opinie przedstawione podczas panelu dyskusyjnego kończącego kongres, a wskazującego m.in. na konieczność wprowadzenia uregulowań na poziomie krajowym co do jakości spalanych w gospodarstwach domowych paliw stałych, a także norm jakości dopuszczonych do użytkowania kotłów stałopalnych, znalazły także swoje odzwierciedlenie w debacie telewizyjnej podsumowującej I Ogólnopolski Kongres Geotermalny, która odbyła się w TVP Kraków. Udział w debacie wzięli Kazimierz Barczyk (Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski, Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP), Dariusz Nowak (Delegatura Najwyższej Izby Kontroli w Krakowie) oraz Michał Kaczmarczyk (dyrektor programowy GLOBEnergia, AGH w Krakowie).
 

GALERIA ZDJĘĆ

 

PROGRAM

Godz. 9:00 Rejestracja uczestników

Godz. 09.30


Sesja inauguracyjna
Marzena Zawalich - starszy specjalista, Departament Ochrony Powietrza, Ministerstwo Środowiska
Tadeusz Arkit (Poseł na Sejm RP)
Dorota Zawadzka -Stępniak, Z-ca Prezesa NFOŚiGW
Jolanta Stawska, Dyrektor Delegatury NIK w Krakowie
Tomasz Frączkowski, Naczelnik Krajowego Laboratorium Referencyjnego i Wzorcującego, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Mirosław Sekuła, b. Marszałek Województwa Śląskiego, b. Prezes NIK
Wojciech Kozak, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego
Tadeusz Trzmiel, Wiceprezydent Miasta Krakowa, 
Kazimierz Barczyk – Przewodniczący SGiPM oraz Federacji RZGiP RP – Otwarcie i prowadzenie sesji inauguracyjnej
Grzegorz Burek – Redaktor Naczelny GLOBEnergia
Sesja I (9:50-12:00)
Prowadzenie sesji technicznych Michał Kaczmarczyk
Problem niskiej emisji – wprowadzenie do tematyki kongresu
Michał Kaczmarczyk, GLOBEnergia, AGH w Krakowie
"Prognoza niskiej emisji"
Tomasz Zubilewicz, dziennikarz telewizyjny
Porównanie źródeł ciepła ze względu na emisję produktów spalania do atmosfery
dr Adolf Mirowski, PORT PC
Budownictwo energooszczędne szansą na ograniczenie niskiej emisji. Małopolski Certyfikat Budownictwa Energooszczędnego
dr inż. Małgorzata Fedorczak-Cisak – Dyrektor Małopolskiego Centrum Budownictwa Energooszczędnego Politechniki Krakowskiej
dr inż. arch. Marcin Furtak – Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego
Niskoemisyjne żłobki, przedszkola, szkoły, domy spokojnej starości, ośrodek rehabilitacyjne. Jak je projektować i budować korzystając z dotacji?
Marek Rybiański, Centrum Technologii Energetycznych Świdnica
Gospodarka odpadami w kontekście ochrony powietrza
Henryk Kultys, MPO

 


Przerwa kawowa (12:00-12:30)


 

Sesja II  (12:30-14:30)

Możliwości finansowania inwestycji energooszczędnych poprzez WFOŚiGW
Małgorzata Mrugała, Prezes WFOŚiGW w Krakowie
Kraków - działania na rzecz ograniczenia niskiej emisji
Ewa Olszowska-Dej, Dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska UMK
Realizacja programów w ramach funduszy szwajcarskich w praktyce
Stanisław Nowacki, UMiG Niepołomice
Zeroemisyjna technika grzewcza
Robert Janas, Viessmann
Transport w kontekście niskiej emisji – ekologiczna komunikacja miejska.
Magdalena Baranowska, GARO
Krakowski system ciepłowniczy
Witold Warzecha, Wiceprezes Zarządu MPEC Kraków
Samorządowe inwestycje w systemy fotowoltaiczne – spotkanie z autorem Poradnika "Instalacje Fotowoltaiczne"
Bogdan Szymański, GLOBEnergia

 


Sesja studyjna i lunch  (14:30-15:30)

Zejście na ekspozycje plenerową technologii OZE i rozwiązań niskoemisyjnych w transporcie miejskim:
- mobilne laboratorium OZE AGH,
- samochód i skuter elektryczny,
- stacja ładowania,
Lunch

 

PANEL DYSKUSYJNY "Skuteczna walka z niską emisją"

Emilia Kawka-Patek, Prezes WFOŚiGW w Toruniu
Andrzej Pałys, Prezes WFOŚiGW w Kielcach
Andżelina Weltrowska, WFOŚiGW w Gdańsku
Wiesław Bury, Prezes Zarządu Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego
Monika Żółkowska, Departament Ochrony Klimatu NFOŚiGW
Ryszard Listwan, Zastępca Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska
Rafał Rostecki, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
Grzegorz Putynowski, Wiceprezes Zarządu Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. w Warszawie
Grzegorz Burek, Redaktor Naczelny GLOBEnergialka z niską emisją

Zakończenie i rozstrzygnięcie konkursu dla publiczności godz.16:30

 
PARTNERZY
 
LOGA NA STRONE SMOG W GMINIE 3